Universiteit Leiden

nl en

Louise Verboeket wint de facultaire Jongbloed scriptieprijs 2016-2017

De scriptie “De publieke prijs. Een onderzoek naar de verdeling van publiek geld via prijsvragen” is op 12 januari jl. bekroond met de facultaire Jongbloed scriptieprijs 2016-2017.

Heldere, hanteerbare en praktische bijdrage aan het bestuursrecht

De scriptie van Louise Verboeket behandelt een actueel en maatschappelijk relevant thema op voorbeeldige wijze. De faciliterende overheid maakt meer en meer, en voor miljoenen euro’s, gebruik van publieke prijzen om innovatie en kwaliteit te stimuleren. Dit systeem van herverdeling treft niet alleen beleidsmakers en uitvoerders, maar ook wetenschappers (NWO) en zelfs studenten (scriptieprijzen). Waarborgen voor legitimiteit, transparantie, gelijke behandeling en klachtenprocedures zijn hierbij noodzakelijk, want het gaat om de verdeling van (semi-)publiek geld. Of zoals Verboeket het kernachtig uitdrukt: “publiek geld verplicht”. Maar in tegenstelling tot klassieke instrumenten als de subsidie of de aanbesteding, die met regels en waarborgen zijn omgeven, is de juridische grondslag en inkadering van publieke prijsvragen soms totaal onduidelijk. Overheden doen maar wat. Daarmee lopen zij niet alleen het risico van een rechterlijke tik op de vingers, maar zelfs van Europese procedures vanwege onrechtmatige staatssteun. Louise Verboeket  verkent dit nauwelijks ontgonnen rechtsgebied ten volle. De scriptie eindigt met concrete en uitvoerbare aanbevelingen hiertoe. Zij levert aldus een heldere, hanteerbare en praktische bijdrage aan het bestuursrecht die reeds de aandacht heeft getrokken van het Centraal Planbureau en één van Nederlands juridische toptijdschriften.

Winnaars 2016-2017

  1. Mevr. L Verboeket (prof. mr. Drs. W. den Ouden). “DE PUBLIEKE PRIJS. Een onderzoek naar de verdeling van publiek geld via prijsvragen”.
  2. Dhr . J. van Ittersum (prof. mr. dr. W.H. van Boom). “De juridische lijdensweg van maligne mesothelioom- en asbestgerelateerde longkankerslachtoffers”.
  3. Mevr. H. Beemster (prof. mr . E. Koops). “Een onderzoek naar de effectiviteit van de figuur van het pandrecht op vorderingen op de pandhouder in de bancaire financieringspraktijk”

Winnaars voorgaande jaren

2015-2016 mevr. J. Tegelaar “Exit Peter Paul?”- scriptiebegeleider prof. mr. drs. Matthias Haentjens

•2014-2015 Welmoed Wels (Dead body management in armed conflict: paradoxes in trying to do justice to the dead)

•2013-2014 Coen Vernooij (Levenslang en de strafrechter: Een onderzoek naar de invloed van het Nederlandse gratiebeleid op de oplegging van de levenslange gevangenisstraf door de strafrechter)

•2012-2013 Ruben de Graaff (Something old, something new, something borrowed, something blue?)

•2011-2012 Victor Bouman (De baai geblokkeerd: Piraten in het nauw?)

•2010-2011 O.C.J. Klaver (Gegarandeerde kwaliteit? De toepassing van het depositogarantiestelsel op de notariële kwaliteitsrekening)

•2009-2010 Iryna Levdokymova (The EU-US SWIFT Agreement: Which Fate under the Lisbon Data Protection Framework)

•2008-2009 Lisette Valk (CVA-Ketenzorg: medische of juridische kopzorg)

•2007-2008 Peter van Schijndel (Identiteitsdiefstal)

•2006-2007 Sander David Dikker Hupkes (What Constitutes Occupation? Israel as the occupying power in the Gaza Strip after the Disengagement)

•2005-2006 Erik Kok (A membership approach. The legal status and loss of protection of members of non-governmental armed groups under the law of non-international armed conflict)

•2004-2005 Kasper Jochem Olivier Jansen (Kennis van de Laedens als vereiste voor onrechtmatigheid)

•2003-2004 Dianne Johanna Maria Beurskens (Wederzijdse bijstand volgens Napels II)

•2002-2003 Nadia Djebali (Procedures ter beslechting van interstatelijke verrekenprijsgeschillen)

•2001-2002 Felix Benjamin Ronkes Agerbeek (Zeg ik dat goed? EU-ambtenaren en hun vrijheid van meningsuiting)

•2000-2001 Karlijn Teuben (Rechterlijke afspraken als “Recht in de zin van art.99 wet RO)

•1999-2000 P.M. Waszink (Judicial Activism)

•1998-1999 H.J.T.M. Roosmalen (The King can do no wrong)

•1997-1998 T.C. Leemans (Uitvinding in dienstbetrekking)

•1996-1997 Johannes Jacobus Catharinus van de Graaff (Defiscalisering van de Algemene Bijstandswet)

•1995-1996 Jacob Hendrik van der Winden (Ik voel me alleen! Zij zijn machtig en met velen. Geen vrijplaats voor folteraars? Het universaliteitsbeginsel in het internationale recht)

•1994-1995 Pauline Laan  (Algemene voorwaarden in het handelsverkeer)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.