Universiteit Leiden

nl en

Succesvolle PhD Workshop Hazelhoff Centre for Financial Law: Beyond Bank Resolution: Resolution and its Frontiers

Op donderdag 7 en vrijdag 8 december 2017 organiseerden het Hazelhoff Centre for Financial Law van de Leidse rechtenfaculteit en het European University Institute in Florence een PhD workshop in Leiden.

Promovendi van zes verschillende Europese universiteiten namen deel aan de workshop, met als centraal thema insolventie van banken en andere spelers op de financiële markten. Doel van de workshop was het stimuleren van gedachtenvorming en discussie over dit thema, tussen juristen en niet-juristen en tussen hoogleraren, promovendi en studenten. Het waren twee boeiende dagen met veel interactie en interessante ideeën over de hervorming en uitbreiding van het bestaande systeem betreffende de afwikkeling van financiële ondernemingen.

Het behoeft geen betoog dat onderzoek naar en discussie over het insolventierecht voor financiële ondernemingen een zeer grote maatschappelijke relevantie heeft. De financiële sector staat sinds de financiële crisis immers op nationaal en internationaal niveau in de belangstelling. De crisis gaf aanleiding tot de introductie van regels die beogen falende banken op een ordelijke wijze af te wikkelen en zoveel mogelijk te voorkomen dat de kosten van een dergelijke procedure voor rekening van de belastingbetaler komen. Vele vraagstukken over deze nieuwe afwikkelingsregels zijn echter nog niet opgelost. Bovendien zijn er voorstellen de afwikkelingsregels niet te beperken tot banken maar ook een afwikkelingsregime te creëren voor verzekeraars en centrale tegenpartijen. Presentaties en discussie over het insolventierecht voor spelers op de financiële markten leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar dit nieuwe rechtsgebied en het maatschappelijke debat over de financiële sector.

De workshop vond op donderdag 7 december plaats in het Academiegebouw van de Universiteit leiden en op vrijdagochtend 8 december in het Kamerlingh Onnes Gebouw. Tijdens de workshop gaven promovendi korte presentaties over hun onderzoek. Ze belichtten de afwikkelingsregels vanuit verschillende perspectieven. Zo waren er niet alleen presentaties over de afwikkeling van banken en van verzekeraars, maar ook over de relatie van de regels tot de Europese staatssteunregels, hoe een internationaal opererende financiële onderneming kan worden afgewikkeld en wat we kunnen doen om het falen van een dergelijke onderneming te voorkomen. Na de presentaties was er telkens gelegenheid voor vragen en discussie. Prof. dr. Matthias Haentjens (Universiteit Leiden) en prof. dr. mr. Bart Joosen (Universiteit van Amsterdam) waren aanwezig om de discussies te leiden en ook presentaties te verzorgen. De workshop was een vervolg op de succesvolle workshop met hetzelfde thema die werd georganiseerd bij het European University Institute in Florence in maart 2017.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.