Universiteit Leiden

nl en

Mario van der Stelt benoemd tot hoogleraar Moleculaire Fysiologie

Mario van der Stelt is met ingang van 1 november 2017 benoemd tot hoogleraar Moleculaire Fysiologie aan het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek van de Universiteit Leiden.

Endocannabinoïden en kankerbestrijders

Chemicus Mario van der Stelt staat wereldwijd bekend als expert op het gebied van endocannabinoïden, stofjes die van nature te vinden zijn in de hersenen en die de werking van cannabis nabootsen. De onderzoeksgroep, die Van der Stelt in de afgelopen vijf jaar oprichtte, publiceerde dit jaar in Science een mogelijke moleculaire verklaring voor de bijwerkingen van een experimenteel geneesmiddel dat vorig jaar het leven kostte van een proefpersoon in Frankrijk. In een andere onderzoekslijn die Van der Stelt creëerde, wordt in samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut en LUMC onderzoek gedaan naar stoffen die selectief de enzymen kunnen remmen die een grote rol spelen in acute myeloïde leukemie.

Nieuwe leerstoel Moleculaire Fysiologie

Als hoogleraar Moleculaire Fysiologie, zal Van der Stelt verbonden zijn met het zwaartepunt 'Chemische  Biologie' van het LIC. Hij zal participeren in onderzoeksprojecten van het LIC en promovendi (mede-)begeleiden. Daarnaast zal hij uiteraard betrokken zijn bij het onderwijs en het begeleiden van studenten, met name binnen de bachelor- en masteropleidingen LST en MST. Deze nieuwe leerstoel sluit aan bij het universitaire en facultaire onderzoeksprofiel Science Base of Health en zal een impuls geven aan het Leidse drug discovery onderzoek. Niet alleen de facultaire samenwerking tussen de onderzoeksgroepen van het IBL, LACDR en het LUMC zal ermee geïntensifieerd worden, ook de Leidse inbreng op het gebied van geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling binnen de Medical Delta zal een extra impuls krijgen.

Loopbaan

Na zijn cum laude promotie in Utrecht op het gebied van de endocannabinoïde Anandamide en een tweejarige postdoc-periode in Italië heeft Van der Stelt acht jaar als projectleider gewerkt in een industriële omgeving bij de Merck Research Laboratoria (voormalig Organon) in Oss. ln 2012 is hij als tenure track UHD bij het LIC aangesteld. In 2016 kreeg hij een tenure positie en werd hij hoofd van de onderzoekgroep Moleculaire Fysiologie van het LIC. Ondanks zijn uitstap naar het bedrijfsleven heeft hij meer dan 65 peer-reviewed publicaties op zijn naam staan die circa 4500 keer geciteerd zijn. Ook is hij auteur van een zestal patenten en won hij diverse prijzen, waaronder de Galenus Research Award in 2017.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.