Universiteit Leiden

nl en

Hoe een nationale voedingsrichtlijn het milieu kan verbeteren

Je kunt niet alleen je gezondheid, maar ook het milieu verbeteren door de nationale voedingsrichtlijnen te volgen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Universiteit Leiden. Publicatie in PNAS.

We weten al geruime tijd dat ons eetpatroon niet alleen de gezondheid maar ook het milieu beïnvloedt. Desondanks worden de nationale voedingsvoorschriften bijna nooit ontwikkeld met die milieu-impact in het achterhoofd. Van de 37 landen die in deze studie zijn beoordeeld, namen slechts vier voedingsvoorschriften duurzaamheidsaspecten mee in hun afwegingen. Het advies van het Nederlandse voedingscentrum is één van die positieve uitzonderingen.

Milieuwinst voor Nederland

Al is duurzaamheid dus afwezig in veel nationale voedingsvoorschriften, toch zijn hun adviezen vaak goed voor het milieu omdat ze bijvoorbeeld adviseren om minder vlees te eten. Deze studie laat zien dat het volgen van zo’n nationaal aanbevolen voedingsrichtlijn tot de grootste milieuwinst leidt in de Verenigde Staten, Australië, Brazilië en Canada. Dit komt met name door de verminderde vleesconsumptie. Ook in de meeste EU-landen leidt het tot een beter milieu, met name in Griekenland, Ierland en Nederland.

Onderzoekers van de Universiteit Leiden onderzochten van 37 nationale voedingsvoorschriften hoe zij scoren op CO2-uitstoot, waterkwaliteit en landgebruik. Deze uitslagen hebben zij vervolgens afgezet tegen de impact van het gemiddelde voedselgebruik in de betreffende landen. Zo konden zij bepalen of het volgen van het aanbevolen dieet meer of minder milieuschade oplevert dan het huidige eetpatroon van de bevolking.

In minder welvarende landen kan het volgen van de nationale voedingsvoorschriften overigens leiden tot een iets hogere milieu-impact. Dat komt vooral omdat de richtlijnen adviseren om meer dierlijke producten te consumeren vanwege het risico op eiwittekort en ondervoeding in deze landen.

Extra reden voor verandering

Volgens de wetenschappers laat hun onderzoek zien dat het meenemen van duurzaamheid bij de ontwikkeling van nationale voedingsrichtlijnen de milieu-impact kan verminderen. Zo kan bijvoorbeeld aandacht voor duurzaamheidsvraagstukken en advies over het reduceren van voedselafval de voedingsrichtlijnen sterk verbeteren.

‘De uitkomsten zijn dus positief en hoopgevend, al blijft er altijd ruimte voor verbetering,’ zegt universitair docent Energie en Milieuverandering Paul Behrens, hoofdonderzoeker. ‘Als je weet dat je eetpatroon ongezond is, dan heb je nu nog een extra reden om daar verandering in te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door dierlijke producten te vervangen door plantaardige producten.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.