Universiteit Leiden

nl en

Steef Bartman verzorgt keynote address tijdens conferentie in Cyprus

Op 7 oktober jongstleden organiseerde de Afdeling Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Cyprus een congres over ondernemingsrecht met als thema: Cross-borders Mergers Directive: EU Perspectives and National Experiences. Professor Steef Bartman (Instituut voor Privaatrecht, afdeling Ondernemingsrecht) was uitgenodigd om een toespraak (keynote address) te verzorgen op dit congres.

De toespraak van prof. Bartman