Universiteit Leiden

nl en

Steef Bartman

Emeritus hoogleraar Ondernemingsrecht

Naam
Prof.mr. S.M. Bartman
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
s.m.bartman@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-7365-7025

Steef Bartman is sinds 2003 hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Instituut van Privaatrecht, Afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden en advocaat bij Bartman Company Law te Baambrugge.

Meer informatie over Steef Bartman

Steef Bartman is al ruim 25 jaar actief als advocaat op het gebied van ondernemingsrecht. Na als partner en of counsel verbonden te zijn geweest aan enkele grote kantoren is hij onlangs zijn eigen kantoor gestart onder naam: Bartman Company Law. Hij adviseert ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en faillissementscuratoren en staat hen bij in onder meer aansprakelijkheidskwesties, medezeggenschapsgeschillen, enquêteprocedures en bij vraagstukken van herstructurering. Ook ondersteunt hij onderzoekscommissies in de publieke en semipublieke sector. Daarnaast treedt hij regelmatig op als arbiter voor het Nederlands Arbitrage Instituut. 

Steef is behalve advocaat ook sinds 2003 hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden, Instituut voor Privaatrecht, Afdeling Ondernemingsrecht, alsmede oprichter en hoofdredacteur van het Engelstalige tijdschrift European Company Law (www.cecl.eu). Hij staat bekend als autoriteit op het gebied van het concernrecht en doorbraak van aansprakelijkheid. Het door hem mede geschreven studieboek Van het concern (8e druk, 2013) wordt veel gebruikt voor zowel studie als in de praktijk. Steef is een veelgevraagd commentator bij rechterlijke uitspraken op zijn gebied en schrijft annotaties voor JOR, Ondernemingsrecht en Ars Aequi.

Steef Bartman heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij behaalde zijn doctoraat in 1989 aan de Universiteit van Utrecht met zijn proefschrift ‘Concernbeleid en aansprakelijkheid: over (o.a.) convergentie in rechtsdenken op het gebied van concernverhoudingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland’ (Volume 6 van Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, Groningen, Kluwer 1989).

Emeritus hoogleraar Ondernemingsrecht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Ondernemingsrecht

Publicaties

  • Bartman Company Law, Baambrugge Advocatuur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.