Universiteit Leiden

nl en

Steef Bartman

Emeritus hoogleraar Ondernemingsrecht

Naam
Prof.mr. S.M. Bartman
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
s.m.bartman@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-7365-7025

Steef Bartman is emeritus hoogleraar Ondernemingsrecht. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn doctoraat behaalde hij in 1989 aan de Universiteit van Utrecht met zijn proefschrift "Concernbeleid en aansprakelijkheid: over (o.a.) convergentie in rechtsdenken op het gebied van concernverhoudingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland" (Volume 6 van Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, Groningen, Kluwer 1989).

Meer informatie over Steef Bartman

Zie voor meer informatie

Persoonlijke website

Bartman is al ruim 25 jaar actief als advocaat op het gebied van ondernemingsrecht. Na als partner en of counsel verbonden te zijn geweest aan enkele grote kantoren is hij zijn eigen kantoor gestart. Hij adviseert ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en faillissementscuratoren en staat hen bij in onder meer aansprakelijkheidskwesties, medezeggenschapsgeschillen, enqu├¬teprocedures en bij vraagstukken van herstructurering. Ook ondersteunt hij onderzoekscommissies in de publieke en semipublieke sector. Daarnaast treedt hij regelmatig op als arbiter voor het Nederlands Arbitrage Instituut. 

Van 2003 tot zijn emeritaat in 2018 was Bartman hoogleraar Ondernemingsrecht bij het Instituut voor Privaatrecht, afdeling Ondernemingsrecht. In die periode richtte hij het Engelstalige tijdschrift European Company Law (www.cecl.eu) op, waarvan hij tevens hoofdredacteur is.

De expertise van Bartman ligt op het gebied van het concernrecht en doorbraak van aansprakelijkheid, en het Europees Ondernemingsrecht. Het door hem mede geschreven studieboek Van het concern (8e druk, 2013) wordt veel gebruikt voor zowel studie als in de praktijk. Bartman was en is een veelgevraagd commentator bij rechterlijke uitspraken op zijn gebied en schrijft annotaties voor JOR, Ondernemingsrecht en Ars Aequi.

Emeritus hoogleraar Ondernemingsrecht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Ondernemingsrecht

Publicaties

  • Bartman Company Law, Baambrugge Advocatuur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.