Universiteit Leiden

nl en

Prof. mr. Ton Liefaard spreekt over 'Access to justice for children' in Den Haag

Op 3 november 2017 zal prof. mr. Ton Liefaard (hoogleraar kinderrechten die de UNICEF-leerstoel kinderrechten aan de Universiteit Leiden bekleedt) in het The Hague Institute for Global Justice te Den Haag, spreken op de jaarlijkse vergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor International Recht (KNVIR) over 'Access to Justice for Children'.

De KNVIR is opgericht in 1910 als Nederlandse vestiging van de International Law Association.  Het thema van de vergadering dit jaar is 'Protecting the rights of families and children in a changing world.' In drie presentaties zullen de contouren van preadviezen aan de KNVIR worden geschetst. Prof. mr. Betty de Hart (hoogleraar Migratierecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal spreken over 'the Modern Family -
Transnational Families in Nationality Law and Migration Law'.

Prof. mr. Ton Liefaard zal spreken over 'Access to Justice for Children'. In zijn presentatie komt de betekenis daarvan voor kinderen in het kader van voor hen effectieve rechtsmiddelen aan bod, als ook de belangrijkste vereisten die in ogenschouw genomen zouden moeten worden wanneer zulke rechtsmiddelen op nationaal en internationaal niveau worden geïmplementeerd. De belemmeringen die kinderen ondervinden bij het aanwenden van rechtsmiddelen komen ook aan bod. Hij zal eindigen met enkele suggesties voor verder academisch onderzoek.

Vertegenwoordigers van de Haagse Conferentie voor Internationaal Recht (link in het Engels), zullen spreken over ‘Cross-Border Recognition of Parent-Child Relationship Statuses (Parentage), including International Surrogacy Arrangements - An Update on the Work of the HCCH’.

De presentaties worden gevolgd door een discussie. De vergadering start om 13:00 uur voor leden van de KNVIR. Vanaf 13:30 uur zijn niet-leden welkom. De vergadering zal in het Engels plaatsvinden. Bezoek de website van het KNVIR voor meer informatie. U wordt verzocht zich vooraf aan te melden via gro.rivnk@ofni, mocht u de vergadering bij willen wonen. Toegang is gratis.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.