Universiteit Leiden

nl en

Nieuw Leids studieboek ‘CSR for young business lawyers’

Met een groep co-auteurs van binnen en buiten de faculteit hebben Alex Geert Castermans en Caspar van Woensel gewerkt aan een Leids studieboek over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het boek, CSR for young business lawyers, is deze maand verschenen en wordt vrijdag 1 september 2017 officieel gepresenteerd tijdens het alumni-evenement Leiden Revisited.

International Business Law

In de bacheloropleiding International Business Law is maatschappelijk verantwoord ondernemen een verplicht onderdeel van het curriculum. Castermans en Van Woensel liepen er in het onderwijs tegenaan dat veel materiaal op Angelsaksische landen is gericht en vaak niet privaatrechtelijk is georiënteerd. Voor de IBL-studenten niet altijd even herkenbaar. In dit nieuwe boek komt de rol van het contract in de handelsketen alsmede de rol van de jurist veel prominenter aan bod, in Nederlands en Europees perspectief.

Brede aanpak, actuele thema’s

Wat het boek bijzonder maakt is de samenwerking met collega’s in de faculteit en daarbuiten, onder andere met bedrijfsjuristen en beleidsmakers die hun perspectief geven op het veld waarin zij werken. Burgerlijk recht wordt aangevuld met bedrijfswetenschappen en andere vakgebieden. Thema’s die aan bod komen zijn aansprakelijkheid voor dochterondernemingen, arbeidsomstandigheden en kinderarbeid in de handelsketen, zorg voor milieu en klimaat, tegengaan van corruptie en omkoping, de relatie tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en belastingvermijding, en integriteit van banken. Ook wordt de rol en verantwoordelijkheid van aandeelhouders, advocaten, juristen voor het publieke belang en beleidsmakers besproken.

‘Click-on model’

De samenwerking met de co-auteurs en anderen wordt voortgezet in het onderwijs, in de vorm van gastoptredens, en in de vorm van aanvullende hoofdstukken over actuele debat-thema’s. Het streven is het project verder uit te bouwen en uit te breiden bij de volgende editie.

De royalty’s in verband met de boekverkopen komen geheel ten bate van privaatrechtelijk onderzoek met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ook voor ‘young professionals’

Hoewel gericht op tweedejaars studenten – doorgaans zo’n 75 per jaargang – biedt het boek veel aanknopingspunten voor gebruik in latere fasen van de studie. Het boek kan op verschillende niveaus worden gebruikt en is ook voor ‘young professionals’ interessant.

Zie: A.G. Castermans & C.P.L. van Woensel (eds.), CSR for young business lawyers, The Hague: Eleven International Publishers 2017. Het boek is te koop in de boekhandel voor 37,50 euro.

Erbij zijn vrijdag 1 september 2017?

Collega’s kunnen zich nog aanmelden voor de boekpresentatie via de website van PAO Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.