Universiteit Leiden

nl en

Wim Voermans, Maarten Stremler en Paul Cliteur publiceren boek over preambules bij grondwetten

Onlangs is bij Edward Elgar Publishing het boek 'Constitutional Preambles: A Comparative Analysis' verschenen. Het boek is onderdeel van de serie 'Elgar Monographs in Constitutional and Administrative Law’.

In dit boek analyseren Wim Voermans, Maarten Stremler en Paul Cliteur de preambules van alle grondwetten die op dit moment in de wereld van kracht zijn. Preambules komen steeds vaker voor en spelen bovendien steeds vaker een rol bij de interpretatie van grondwetten. Toch is er maar weinig onderzoek naar preambules gedaan. Dit boek bevat zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse van preambules en gaat uitgebreid in op hun voorkomen, inhoud, stijl, functie en juridische status. Ook bevat het boek de tekst van alle preambules in het Engels.

Het boek geeft een beeld van de enorme diversiteit die de inhoud van preambules kenmerkt, maar laat tevens zien dat veel preambules bepaalde elementen delen, zoals verwijzingen naar de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten. Ook de juridische en maatschappelijke functies die preambules vervullen, komen uitgebreid aan bod. De preambules bij de grondwetten van de Verenigde Staten van Amerika en Frankrijk gelden daarbij als prototype. De Amerikaanse preambule ('We the people...') is wereldberoemd, maar heeft juridisch nauwelijks betekenis. De Franse preambule daarentegen vervult een belangrijke rol bij de constitutionele toetsing van wetten. Het boek bespreekt daarnaast het gebruik van de preambule bij de interpretatie van de grondwet in een aantal andere relevante landen (Canada, Ierland, Duitsland, Polen, Bosnië en Herzegovina, Zuid-Afrika en India).

Blog post over preambules en het boek

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.