Universiteit Leiden

nl en

Alleen samen creëer je gelijke kansen

‘Systematisch, samenhangend, alles omvattend beleid voor de lange duur,’ dat is volgens Diversity Officer Isabel Hoving de kern waarmee de diverse groepen binnen de universiteit gezamenlijk hun kwaliteit kunnen versterken. Donderdag 15 juni 2017 kwam het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op bezoek bij de Universiteit Leiden. Daar onderstreepte Hoving samen met andere medewerkers, Leidse studenten en DOCS studenten van de VU het belang van samenwerking en de actieve rol van studenten.

Samenwerking

Op de Faculteit der Sociale Wetenschappen kregen beleidsmedewerkers van het Ministerie van OCW presentaties van verschillende geledingen van de universiteit en haar studenten. Diversity Officer Hoving benadrukte dat in vraagstukken van diversiteit – zoals studiesucces, gelijke kansen, uitval en discriminatie – er niet slechts 1 oplossing is, maar dat het treffen van verschillende maatregelen en het koppelen van onderzoek aan beleid noodzakelijk zijn. Maar nog belangrijker: samenwerking. ‘Het is een taai onderwerp, maar uiteindelijk blijft het werken met mensen. De rol van studenten zelf is daarom ontzettend belangrijk.’

Koploper diversiteitsbeleid

De Universiteit Leiden is de eerste universiteit met een formeel vastgesteld diversiteitsbeleid. De studenten die zich voor het diversiteitsbeleid inzetten, werken ook veel samen met studenten van hogescholen en ook de aanwezige Geneeskunde studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam, die DOCS oprichtten: Diversiteit. Openheid. Cultuur. Studenten.

'Studenten zijn POPcorners'!

De Leidse studenten gaven presentaties over hun werkzaamheden binnen de POPcorner van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, die inmiddels 7 jaar bestaat. En ook daar werd het belang onderstreept voor ruimte waarin initiatieven van studenten zelf kunnen ontstaan: ‘Studenten zijn ‘POPcorners’! Vaak weten ze zelf heel goed wat goede oplossingen zijn voor problemen en hoe die tot uitvoer kunnen worden gebracht. Door te investeren in deze actieve studenten draag je bij aan de sociale en academische ontwikkeling van alle studenten.'

Buddysysteem, Daily Dutch en e-POPcorner

Studenten hebben zo het buddysysteem opgezet, waar eerstejaars studenten gematcht worden met ouderejaars en zo begeleiding krijgen. ‘Laatst fietste een van onze ouderejaarsbuddies elke dag mee naar het tentamen met een eerstejaars met faalangst.‘ Twee studenten Psychologie geven weer de taaltraining Daily Dutch voor internationale studenten. ‘Zo kunnen ze gelijk Nederlands leren spreken, vooral ook het echte dagelijkse taalgebruik.’ Andere studenten zorgen weer voor tips, training en kennisclips online bij de e-POPcorner en via een facebookgroep waar de POPcorner al haar activiteiten promoot.    

Kritiek en criteria

Daarnaast investeren ook medewerkers hard in diversiteit. Zo is er in 2015 de Klankbordgroep Diversiteitsbeleid in het leven geroepen om feedback te geven op het universitaire diversiteitsbeleid. En daar zitten niet alleen maar ja-knikkers, bevestigden coördinator Jasper Bitter en Klankbordlid Amir Ali Abadi. ‘Een kritische noot is essentieel en er moet ook zeker gestreden worden tegen beleidsmoeheid.’ Dit werd ook gedeeld door onderwijs coördinator Annebeth Simonz en Bijzonder Hoogleraar Carolien Rieffe die lieten zien hoe er vanuit de Honours Academy al bij de selectie voor zowel de Pre-University als het Honours College rekening wordt gehouden met talent en achtergrond. ‘Criteria zijn vaak nog op excellentie gericht, maar wij willen zorgen dat ‘zoekgroepen’ ook worden ingezet om diverse studenten te recruteren. Dat betekent niet altijd de eisen verlagen; wel een goede voorbereiding op de universiteit. Daarin is binnenkomen belangrijk, maar binnen blijven en het thuisvoelen misschien wel net zo belangrijk.’

Gelijke-kansen.nl

De beleidsmedewerkers van OCW vertelden erg onder de indruk te zijn van alle presentaties en initiatieven. Zij zagen vooral de kracht die ligt bij faculteiten en bewonderden de aanpak van studenten en medewerkers. ‘De kern is willen luisteren.’ Hoving gaf hen mee dat hier nog veel te halen is. ‘Iedereen staat erachter, maar docenten hebben bijvoorbeeld weinig tijd voor een training, vanwege de toch al hoge werkdruk. Terwijl juist herhaling en bevestiging van het belang van diversiteitsbeleid zo belangrijk is.’ Vanuit het OCW is de Gelijke Kansen Alliantie opgezet, dat 6 juli 2017 de conferentie ‘Hoe maken we hoger onderwijs inclusiever’ organiseert. De uitnodiging is om daar verder te praten en ook zeker alle discussiepunten uit deze ochtend mee te nemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.