Universiteit Leiden

nl en
Carel Stolker neemt een ‘Diamant’ in ontvangst voor het diversiteitsbeleid van de Universiteit Leiden.

Universiteit Leiden krijgt onderscheiding voor diversiteitsbeleid

Rector magnificus Carel Stolker mocht op 8 juni een ‘Diamant’ in ontvangst nemen omdat de Universiteit Leiden een ‘aansprekend voorbeeld’ is op het gebied van man-/vrouw-diversiteit. ‘Het is een kwestie van doorzetten,’ zegt Stolker, ‘en dat levert resultaten op omdat het ons bijvoorbeeld lukt meer vrouwelijke hoogleraren aan te stellen.’

De Universiteit Leiden heeft het Charter Talent naar de Top ondertekend. Onderzoek toont aan dat de deelnemende organisaties beter diversiteitsbeleid voeren en een groter aandeel vrouwen in de top hebben. Wanneer de leiders van een organisatie genderdiversiteit ondersteunen en het organisatieklimaat diversiteitsvriendelijk is, zijn er veel minder opgelegde HR-maatregelen nodig. Zo kunnen quota worden voorkomen.

Athena’s Angels bewaken het bestuur

‘De universiteit hangt vol met portretten  van “dooie mannen” en, hoe zeer we ook van ze houden, dit helpt de emancipatie natuurlijk niet,’ zegt Carel Stolker. ‘Veranderingen zitten hem vaak in kleine dingen en daarom heb ik er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de foto’s van  Athena’s Angels in de collegekamer hangen. Ik geloof er in dat het bestuur onder het toeziend oog van deze vier krachtige vrouwelijke hoogleraren betere beslissingen neemt.’

Rector Magnificus Carel Stolker en Caroline Princen, voorzitter van de Commissie Monitoring
Carel Stolker en Caroline Princen, voorzitter Commissie Monitoring

Presentatie en uitreiking

Het rapport met de de resultaten van tien jaar Charter Talent naar de Top werd door Caroline Princen, voorzitter commissie Monitoring, aangeboden aan Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer. Daarbij krijgen vier charterorganisaties een ‘Diamant’ omdat zij het goede voorbeeld geven. Naast de Universiteit Leiden presteren ook Rabobank, Vodafone en Alliander bijzonder goed volgens de commissie.

Geleidelijke toename

De ondertekenaars van het Charter Talent naar de Top zijn gemiddeld succesvoller dan de rest van Nederland, samen maken zij 10% van de Nederlandse arbeidsmarkt uit. Met 22% vrouwen in de Raad van Bestuur en 33,1% vrouwen in de Raad van Commissarissen presteren charterorganisaties veel hoger dan landelijk, waar het aandeel vrouwen slechts 9,6% in de RvB en 12,5% in de RvC is. De ondertekenaars boeken nu jaarlijks een winst van 1% per jaar, hiermee kan in acht jaar het streefcijfer van 30% vrouwen op topposities worden bereikt.

Diversity Office

De Universiteit Leiden heeft bewust ingezet op emancipatie en diversiteit, met name onder leiding van voormalig vice-rector magnificus in het College van Bestuur Simone Buitendijk. In 2014 werd het Diversity Office opgericht dat wordt geleid door Isabel Hoving. Binnen de hele universiteit zijn medewerkers in hun reguliere werk actief om vorm te geven aan diversiteitsbeleid voor studenten en medewerkers. Diversiteit in de brede zin van het woord krijgt daarmee veel aandacht.

Foto's: Anne Reinke

Achtergrond Charter Talent naar de Top

Door het Charter Talent naar de Top te ondertekenen, committeren werkgevers zich vrijwillig, maar niet vrijblijvend aan een duurzaam en effectief m/v-diversiteitsbeleid. Sinds 2008 is het charter ondertekend door 261 organisaties. De commissie Monitoring Talent naar de Top monitort de jaarlijkse vorderingen van ondertekenaars, levert aan alle ondertekenaars een individueel jaarrapport, maakt de collectieve resultaten publiek en doet aanbevelingen aan de overheid, stichting Talent naar de Top en ondertekenaars om de doelstellingen van het charter te behalen. Het Charter Talent naar de Top wordt uitgevoerd door D&I Company.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.