Universiteit Leiden

nl en

Jan-Peter Loof benoemd tot ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens

Op woensdag 26 april heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van Jan-Peter Loof tot ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens.

De benoeming gaat in op 1 september 2017. Sinds 2012 is Jan-Peter Loof reeds lid van dit College.

Als ondervoorzitter gaat Jan-Peter zich intensiever dan de afgelopen jaren bezig houden met de gelijkebehandelingsoordelen van het College. Tot dusverre was hij hoofdzakelijk betrokken bij de andere mensenrechtentaken die art. 3 van de Wet op het College van de Rechten van de Mens aan het College toebedeeld (o.m. adviseren over wetgeving en beleid, rapporteren over mensenrechtensituatie in Nederland). Jan-Peter: ‘Meer nog dan de adviezen en rapportages, liggen de oordelen van het College over discriminatie onder een maatschappelijk en politiek vergrootglas. Oordelen over bijvoorbeeld onderscheid op grond van ras of godsdienst komen het College nog wel eens op kritiek te staan. Dat maakt mijn nieuwe rol binnen het College extra spannend, maar juist ook juridisch extra interessant.’

De benoeming tot ondervoorzitter heeft als consequentie dat Jan-Peter de faculteit rechtsgeleerdheid grotendeels verlaat. Hij blijft nog voor 0,1 fte verbonden aan het Instituut voor Publiekrecht, hoofdzakelijk om onderwijs te verzorgen in de Advanced Master European and International Human Rights Law.

Zie voor meer info

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.