Universiteit Leiden

nl en

Impuls Amerikanistiek door partnerschap met Roosevelt Institute

Het Amerika van Trump is beter te begrijpen met een grondige kennis van de geschiedenis van het land. Het onderzoek hiernaar krijgt een impuls met het vernieuwde Roosevelt Institute for American Studies. Dit instituut in Middelburg heropent op 20 april met de Universiteit Leiden als belangrijke partner.

Beter begrip Amerika van Trump

De heropening wordt op 20 april feestelijk gevierd met onder andere de burgemeester van Middelburg, de commissaris van de Koning in Zeeland en de stadsdichter van Middelburg. Rector magnificus Carel Stolker en hoogleraar Giles Scott-Smith zullen spreken over het belang van dit instituut. Stolker stelt: ‘Kennis van de Amerikaanse politieke geschiedenis is essentieel om te begrijpen waarom in een sterk gepolariseerde wereld iemand als Trump president kan worden. En ook kennis van de gedeelde waarden waarop de Atlantische gemeenschap is gebouwd is cruciaal om tegenwicht te bieden in een wereld waarin autoritaire leiders in opkomst zijn. Ik vind het geweldig dat onze universiteit hierin een goede rol kan spelen.

Het RIAS is gevestigd in het 13e-eeuwse abdijcomplex in Middelburg

Impuls Amerikanistiek in Nederland

De samenwerking tussen Middelburg en Leiden betekent een krachtige impuls voor de Amerikanistiek in Nederland, benadrukt ook Giles Scott-Smith. De Leidse hoogleraar Diplomatieke Geschiedenis van Transatlantische Relaties zal samen met de nog te benoemen Leiden University Professor of American History leiding geven aan dit Roosevelt Institute for American Studies (RIAS). Het onderzoeksinstituut is gevestigd in het middeleeuwse abdijcomplex van Middelburg en heeft een uitgebreide bibliotheek en conferentiecentrum.

Veel Amerika-expertise Universiteit Leiden

De afgelopen jaren had het centrum, in 1986 opgericht onder de naam Roosevelt Study Center, geen promovendi meer. De instelling werkte in het verleden samen met meerdere universiteiten en was op zoek naar één sterke partner om duurzamer onderzoek te kunnen faciliteren. De Universiteit Leiden is met haar Amerika-expertise en master North American Studies een goede match, aldus Scott-Smith. Promotieplaatsen in de Amerikanistiek zijn in Nederland schaars. Dankzij de stevige samenwerking met Leiden en extra steun van de Provincie Zeeland worden het komend jaar vier tot vijf nieuwe promovendi aangesteld. Zij kunnen werken in het documentatiecentrum van het instituut in Middelburg en maken ook gebruik van de faciliteiten van de Universiteit Leiden waar hun promotie plaatsvindt. 

Onderzoekscentrum voor hele samenleving

Behalve promovendi laat Scott-Smith zijn Leidse studenten onderzoek doen in Middelburg en studenten van andere universiteiten kunnen hier ook terecht. Daarnaast is het RIAS nadrukkelijk een expertisecentrum voor de hele samenleving. Gastsprekers uit Nederland en de VS geven lezingen over actuele onderwerpen die in beide landen spelen. Zo is er op 24 mei een workshop, met sprekers uit Nederland en de VS, over zorg aan ouderen die homoseksueel of transgender zijn. Sommige Amerikaanse staten zoals Californië lopen voorop op dit gebied. Scott-Smith: ‘Nederland en Amerika kunnen van elkaar leren en het RIAS wil functioneren als een plaats waar die kennis zoveel mogelijk gedeeld kan worden.’

Het Roosevelt Institute for American Studies is vernoemd naar president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin D. Roosevelt (1882-1945) en Eleanor Roosevelt (1884-1962). Hun voorouders verlieten in de 17e eeuw het Zeeuwse eiland Tholen en emigreerden naar Amerika. In 1982 werd in Middelburg en elders in Nederland uitgebreid stil gestaan bij 200 jaar diplomatieke relaties tussen Nederland en Amerika en de 100e geboortedag van president Franklin D. Roosevelt. Uit deze trans-Atlantische samenwerking kwam het initiatief voor de vestiging van een Roosevelt Study Center in Middelburg. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.