Universiteit Leiden

nl en

88 afgestudeerde leraren

Op 31 maart 2017 ontvingen studenten van de lerarenopleiding hun diploma.

88 studenten hebben met dit diploma hun eerstegraads lesbevoegdheid behaald. Zij mogen nu lesgeven in

  • de onder- en bovenbouw van de havo en het vwo;
  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
  • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;
  • het praktijkonderwijs.

Van de aanwezige studenten studeerden er 2 cum laude af, in de schoolvakken biologie en geschiedenis.

Impressie van de diploma-uitreiking

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.