Universiteit Leiden

nl en

Subsidie voor onderzoek over moord en doodslag in Nederland

’25 jaar fataal geweld’, een samenwerkingsproject van dr. Marieke Liem en prof. dr. Lenneke Alink over moord en doodslag in Nederland, heeft een onderzoekssubsidie gekregen van het Leids Universiteits Fonds.

Wetenschappelijk onderzoek naar moord in Nederland is schaars. Het is ook lastig uit te voeren door het gebrek aan betrouwbare en gedetailleerde gegevens omtrent moordzaken. Marieke Liem (Faculteit Governance and Global Affairs) en Lenneke Alink (Faculteit der Sociale Wetenschappen) zullen moordzaken van de afgelopen 25 jaar en de (gezins-)achtergrond van moordenaars van wetenschappelijke duiding voorzien.  Dat doen ze, met een onderzoeksgroep, door informatie over alle moorden, de slachtoffers, daders en hun achtergrond, over die periode te verzamelen, en daarbij gegevens afkomstig van diverse politie en justitiële bronnen te koppelen.

Aansprekende moorden

Als het onderzoek na anderhalf jaar is afgerond, is er een dataset van alle moorden, een serie wetenschappelijke artikelen, en een boek met overzichten van trends, typen moorden en casuïstiek van meest aansprekende moorden in de afgelopen 25 jaar. Daarnaast organiseren ze een Studium Generale, toegankelijk voor studenten, medewerkers en alle andere geïnteresseerden.

Interfacultair

De subsidie is uitgeloofd in het kader van het lustrumjaar van het LUF en de Universiteit Leiden voor nieuwe onderzoeks- of onderwijsprojecten die voortkomen uit interfacultaire samenwerking. Uit de ingediende aanvragen heeft het LUF twee bijzondere samenwerkingsprojecten geselecteerd. Het tweede gesubsidieerde project  is van de faculteiten Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen, genaamd ‘Taalsocialisatie van dove families in Afrika’.

Lees meer:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.