Universiteit Leiden

nl en

Studiemiddag rondom het nieuwe Franse verbintenissenrecht

Op vrijdag 14 oktober jl. vond in Leiden een studiemiddag plaats rondom het nieuwe Franse verbintenissenrecht. De studiemiddag werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Charlotte Pavillon als medewerkster van de afdeling Burgerlijk recht. Het programma was een goed bewaard geheim voor Charlotte. In deze nieuwsrubriek blikken we terug.

Het nieuwe Franse verbintenissenrecht leeft bijzonder bij de afdeling Burgerlijk recht sinds de banden met Paris II vanaf 2014 zijn aangehaald en uitgediept. Promovendi uit Nederland en Frankrijk zijn inmiddels verenigd in de onderzoeksgroep Grotius-Pothier. Zij bogen zich al over de herziening van het Franse contractenrecht en adviseerden over het Avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile - de herziening van het Frans aansprakelijkheidsrecht. Ook was er een masterclass in Parijs (2014) en namen de Franse collega’s deel aan het ILS-congres (2015).

Tijdens de studiemiddag gingen verschillende sprekers in op de voorgenomen herzieningen. Alex Geert Castermans introduceerde het thema. Gitta Veldt en Ruben de Graaff vertelden over de activiteiten van de onderzoeksgroep en richtten zich vervolgens op de regels omtrent causaliteit en samenloop van wanprestatie en onrechtmatige daad. Teun van der Linden sprak over Ongerechtvaardigdheid, subsidiariteit, redelijkheid en Willem van Boom over Cession, novation, delegation (cessie & schuldoverneming, schuldvernieuwing en delegatie). Diana Dankers besloot met Voorzien in onvoorzien. De imprévision en de wijzigingsbevoegdheid van de rechter.


Charlotte Pavillon, goed thuis in het Franse burgerlijk recht, kreeg de studiemiddag aangeboden als dank voor haar inzet als medewerkster aan onze faculteit. Charlotte verruilt de Universiteit Leiden voor de Universiteit Groningen, waar zij de positie van universitair hoofddocent Privaatrecht heeft aanvaard. Zij promoveerde op het onderwerp Open normen in het Europees consumentenrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.