Universiteit Leiden

nl en

'Onderzoek naar onderzoek is geen luxe, maar een noodzaak'

Het klinkt betrouwbaar: ‘Onderzoek heeft aangetoond dat…’, maar is het dat ook? Lees in het wetenschapsdossier ‘Van data naar inzichten: het belang van goede onderzoeksmethoden' hoe de Universiteit Leiden bijdraagt aan betrouwbaarder sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Maatschappelijke discussie
Al jaren woedt de  maatschappelijke en wetenschappelijke discussie over de betrouwbaarheid van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Deze zomer nog deed een studie naar de repliceerbaarheid van  100 psychologieonderzoeken weer veel stof opwaaien. Wat bleek? Bij het opnieuw uitvoeren van deze onderzoeken kwam er bij meer dan de helft een andere uitkomst uit. 'Onderzoek naar onderzoek is geen luxe, maar een noodzaak' zegt hoogleraar Methodologie en Statistiek Mark de Rooij van het Instituut Psychologie. Dat veel van de onderzoeken na repliceren niet hetzelfde resultaat gaven heeft met name te maken met de keuze voor de gekozen manier van data verzamelen en de gebruikte analysemethode. De Rooij’s onderzoeksgroep toetst statistische methoden op hun bruikbaarheid bij verschillende soorten onderzoek. Met de verkregen inzichten kunnen sociale wetenschappers betere keuzes maken over de onderzoeksmethoden.

Methode, methode, methode
Zoals makelaars altijd roepen location, location, location, is het bij sociale wetenschappen de methode die allesbepalend is. De keuze van een onderzoeksmethode kan de uitkomst significant beïnvloeden. Neem bijvoorbeeld het onderzoek van pedagoge Marielle Linting naar de relatie tussen het lawaainiveau en het welbevinden van kinderen in een kinderdagverblijf. Wanneer je denkt dat er een lineair verband is vind je alleen maar dat kleine kinderen zich onprettig voelen bij veel lawaai. Als je verder kijkt en een analysemethode toepast die ook niet-lineaire verbanden kan vinden, krijg je een veel genuanceerdere uitkomst. Zo bleken de kinderen zich ook onprettig te voelen bij stilte.

Lees meer over deze en andere onderzoeken in het wetenschapsdossier Van data naar inzichten: het belang van goede onderzoeksmethoden.

Vanuit verschillende disciplines werken onderzoekers van de Universiteit Leiden samen aan een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld. U leest hierover in onze wetenschapsdossiers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.