Universiteit Leiden

nl en

Betere hulpverlening voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) bevinden zich dikwijls in een soort niemandsland. Door de diversiteit van hun problemen doen deze mensen een beroep op uiteenlopende hulpverleningsinstanties van waaruit ze weer worden doorverwezen. Hierdoor krijgen ze vaak niet de ondersteuning die ze nodig hebben. Sarah Soenen constateerde in haar promotieonderzoek dat de groep cliënten met een LVB die in haar studie zijn betrokken zich terdege van elkaar onderscheiden, met name wat hun zorgbehoefte betreft. Zij onderscheidde vier profielen met een specifieke zorgvraag waarop een effectiever zorgaanbod geboden kan worden, zodat ze uiteindelijk beter kunnen functioneren.

Ondanks de complexiteit van problemen van mensen met LVB, zijn er eigenschappen die gedeeld worden door mensen in die groep. Sarah Soenen heeft in haar proefschrift ‘Mild intellectual disability: an entity? Mapping clinical profiles and support needs.’  de problemen van mensen met LVB teruggebracht tot vier subtypes van personen met eenzelfde soort profiel aan karakteristieken.

Hiervoor heeft zij bij 73 mensen met LVB het intellectueel en adaptief functioneren gemeten en de aanwezige gedragsproblemen en psychiatrische problematiek in kaart gebracht. Deze profielen kunnen op hun beurt weer gekoppeld worden aan bepaalde vormen van geïndiceerde hulpverlening.

Complexe behoefte aan ondersteuning

“Hoewel de cognitieve beperkingen van mensen met licht verstandelijke beperking licht zijn, is hun behoefte aan ondersteuning groot en complex: vaak van vergelijkbaar niveau als van mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.”, aldus Sarah Soenen: “De groep van mensen met LVB is erg divers, zowel met betrekking tot de problemen die ze hebben als met betrekking tot hun ondersteuningsbehoeftes. Ze hebben naast leerproblemen vaak ook gedragsproblemen en psychiatrische problemen, en kunnen moeite hebben met maatschappelijk functioneren. Door de diversiteit is het zowel voor mensen met LVB als voor de hulpverleners dikwijls moeilijk om de gepaste ondersteuning te vinden en in te zetten.“

Beter beeld

“Middels dit onderzoek hebben we een aanzet gegeven om de LVB-populatie beter in beeld te brengen. Er zijn richtlijnen geformuleerd voor diagnostiek en ondersteuningsprogramma’s. We hopen dat zorgaanbieders hierdoor de gepaste ondersteuning kunnen bieden zodat mensen met LVB beter kunnen participeren in de maatschappij en niet uit de boot vallen.

Lees de samenvatting van ‘Mild intellectual disability: an entity? Mapping clinical profiles and support needs ››

Promotie Sarah Soenen: 3 november 2016

Sarah Soenen hoopt donderdag 3 november a.s. aan de Universiteit Leiden te promoveren met haar proefschift "Mild intellectual disability: an entity?" Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.