Universiteit Leiden

nl en

Meer coherentie in internationaal arbeidsrechtelijke jurisprudentie nodig

Naar aanleiding van de conferentie ‘Ensuring Coherence in Fundamental Labor Rights Case Law: Challenges and Opportunities’ is er nu een digitaal boek uitgebracht dat de lezingen van deze conferentie bevat. Voor internationaal arbeidsrecht beoefenaars een interessant overzicht over de vraag of en hoe meer coherentie van rechterlijke uitspraken over fundamentele arbeidsrechten zou kunnen worden gerealiseerd.

De conferentie vond op 22 april jl. plaats en werd georganiseerd door het Social Justice Expertise Center (SJEC), de Faculteit Rechten  en de afdeling Sociaal Recht, vanuit de Social Justice Chair, de leerstoel die prof. Paul van der Heijden kreeg aangeboden bij zijn afscheid als Rector Magnificus.

De volgende sprekers hebben een bijdrage geleverd aan het boek: Dean Spielman (voormalig President van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens); Monika Schlachter (vicevoorzitter van het Europees Comité voor Sociale Rechten); Titia Loenen ( Universiteit Leiden); Niklas Bruun (professor, Hanken School of Economics); Claire La Hovary (docent, Lord Kelvin Adam Smith Fellow van de Universiteit van Glasgow); professor Brian Langille ( professor, Universiteit van Toronto); en François Biltgen (rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Unie).

Het boek geeft een goede impressie van de besproken onderwerpen tijdens de conferentie. Het is ook een  goede voorbereiding op het seminar ‘Internationale Handhaving van Fundamentele Arbeidsrechten’ dat gaat over de fundamentele arbeidsrechten, handhavings- en toezichtsmechanismen en de jurisprudentie daarover. Inschrijven voor dit seminar kan via de website van de Juridische PAO. Het boek is gratis te downloaden op de website van The Hague Institute for Global Justice.  Een exemplaar van het boek kan worden besteld door middel van een email naar mevr. Manuella Appiah.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.