Universiteit Leiden

nl en

Stem een Leids wetenschappelijk supertalent naar plaats één

Het tijdschrift New Scientist selecteerde twee jonge Leidse wetenschappers voor zijn Top 25 van jong talent in Nederland en Vlaanderen: historicus Karwan Fatah-Black en neuropsycholoog Mariska Kret. Wie komt op één? Stem op een van hen.

Karwan Fatah-Black (1981) - Sociale en economische geschiedenis


Bekijk de video (1,06 minuut) waarop Karwan zelf over zijn onderzoek vertelt (Open in nieuw venster om snel terug te kunnen naar dit artikel)

Beter begrip van gevolgen
Karwan Fatah-Black doet onderzoek naar de Nederlandse slavernij in Suriname. Tegen het einde van de slavernij in 1863 kwamen steeds meer mensen vrij, maar dat betekende niet per se dat hun positie ook verbeterde. Fatah-Black onderzoekt hoe dat kwam, voor een begrip van de langetermijngevolgen van slavernij.

Smokkelhandel

Eerder analyseerde Fatah-Black een omvangrijke smokkelhandel tussen Suriname en Noord-Amerika waarop hij min of meer toevallig was gestuit en die gedurende twee eeuwen (1400-1600) gaande was. Daarnaast ontwikkelde hij samen met een collega een theoretisch instrument voor het objectief bepalen van de economische impact van slavenhandel op de Nederlandse economie.

Vrouwelijke slaven in de stad
Op dit moment onderzoekt Fatah-Black hoe slaven op eigen kracht probeerden een beter leven te krijgen voor zichzelf en hun familie. Hiervoor bestudeert hij onder meer testamenten van voormalige slaven. Hij richt zich met name op vrouwen die in de stad als slaaf werden gehouden. Fatah-Black doet dit onderzoek met een Veni-subsidie van NWO.

Over Karwan Fatah-Black
Fatah-Black werkte na afronding van de hbo-lerarenopleiding als leraar geschiedenis en studeerde ondertussen verder aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn studie Geschiedenis resulteerde uiteindelijk in een promotie in Leiden, op Surinaamse handelsbetrekkingen in de achttiende eeuw.
Samen met anderen publiceerde Fatah-Black diverse boeken over zijn onderwerp. Hij is inmiddels in vaste dienst bij de Leidse vakgroep Sociale en economische geschiedenis. Als auteur en redacteur is hij betrokken bij diverse tijdschriften. Door zijn toedoen wordt het onderwerp slavernij weer druk bediscussieerd, zowel in het publieke domein als onder academici.

Mariska Kret (1982) - Neuropsychologie


Op deze video (1.55 minuut) vertelt Mariska zelf over haar onderzoek (Open in nieuw venster om snel terug te kunnen naar dit artikel)

Invloed van emoties
Het is voor de onderlinge relaties tussen ‘sociale dieren’ zoals de mens, van groot belang dat ze andermans emoties kunnen herkennen. Mariska Kret onderzoekt hoe we via non-verbale ‘kanalen’ onze emoties uiten en hoe ze worden opgepikt. Ook bekijkt ze de invloed die interacties hebben op het ontstaan van vertrouwen, samenwerking en competitie. Ze analyseert hiervoor veranderingen in het lichaam en het brein tijdens verschillende emoties, in het lab en levensecht. Om meer te ontdekken over de evolutie van emoties betrekt Kret in haar onderzoek ook aan de mens verwante dieren als chimpansees en bonobo’s.

Overeenkomst tussen psychologie en gedragsbiologie
Bij het werken met chimpansees in Tokyo, viel Kret de overeenkomst op tussen psychologie en gedragsbiologie. Onderzoek met mensapen kan volgens haar inzicht geven in de evolutie van emoties. Recent onderzocht Kret in dierenpark Apenheul emoties bij bonobo’s, die ze daarvoor kennis liet maken met touchscreens. Het bleek spraakmakend onderzoek dat wereldwijd de pers haalde.

Verbetering methodologie
Daarnaast werkt Kret aan verbetering van de methodologie van het neuro-onderzoek. Ze doet dat onder meer in het Comparative Psychology and Affective Neurosience (CoPAN) Laboratorium van de Leidse universiteit, waarvan ze hoofd is.

Meer over Mariska Kret
Mariska Kret studeerde Psychologie in Parijs en Leiden en promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. Daarna deed ze postdoc onderzoek aan diverse universiteiten in Japan, de VS en Nederland. Ze kreeg diverse onderzoekssubsidies, onder meer VENI-subsidie en een talent grant van NWO.
Kret vindt het belangrijk dat haar onderzoek ook maatschappelijke relevant is. Zo is ze betrokken bij onderzoek naar verstoringen in de verwerking emoties bij psychiatrische patiënten en levert ze input bij de ontwikkeling van zorgrobots. In 2017 komt bij AtlasContact haar boek Uitingen van emoties in mens en dier uit, gericht op een breed publiek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.