Universiteit Leiden

nl en

NWO-subsidie voor internationaal project 'Text in Context'

Cisca Hoogendijk heeft een subsidie toegekend gekregen van NWO voor internationaal onderzoek. De subsidie Internationalisering in de Geesteswetenschappen is bedoeld om samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoeksgroepen op het terrein van de geesteswetenschappen te bevorderen. De subsidie is toegekend voor het project 'Text in Context: Recontextualising the papyri from Roman Soknopaiou Nesos / Dime (Fayyum, Egypt)'. Onderzoekers van de Leidse Universiteit zullen in dit project samenwerken met collega's van de Universiteiten van Michigan en Salento.

Het doel van dit project is om een internationaal onderzoeksnetwerk op te zetten van papyrologen en archeologen uit Leiden, Ann Arbor en Lecce. De expertise van de partners zal worden ingezet bij het onderzoek naar een belangrijke, maar tot op heden niet voldoende bestudeerde collectie papyrusteksten uit de Romeinse tijd, gevonden in het Egyptische dorp Soknopaiou Nesos (het huidige Dime). Dit zal leiden tot de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksvragen met betrekking tot de rol van geschreven tekst in de antieke maatschappij.

Virtuele opgraving

Het gezamenlijk onderzoek houdt onder meer in dat de inhoud van de relevante teksten uit Soknopaiou Nesos opnieuw wordt bestudeerd, en ook het archief met oude opgravingsverslagen van de opgravingen door Ann Arbor in 1931-1932, in combinatie met de uitgebreide documentatie die over de site is en wordt verzameld tijdens de huidige opgravingen in Soknopaiou Nesos door de universiteit van Salento (Lecce).

Zo zullen de papyri uit Soknopaiou Nesos virtueel worden teruggeplaatst in hun originele archeologische context, en ontstaat er een completer beeld van het gebruik van het geschreven woord en van de houding ten opzichte van geschreven tekst in Soknopaiou Nesos dan ooit zou kunnen worden verkregen op grond van de bestudering van de teksten en de opgravingsverslagen los van elkaar.
Het is de bedoeling dat het project de agenda zal gaan bepalen voor nader onderzoek in het opkomende onderzoeksgebied van materialiteit van geschreven bronnen.

Voor meer details en de individuele deelnemers in het project wordt u verwezen naar onze Engelstalige website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.