Universiteit Leiden

nl en

Onverminderd grote normoverschrijdingen van imidacloprid in het oppervlaktewater

De gemeten concentraties van het insecticide imidacloprid in het oppervlaktewater vanuit de glastuinbouw gaan geleidelijk iets omlaag, maar overschrijden nog steeds flink de normen. Dat blijkt uit een analyse van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) – Universiteit Leiden. Dit rapport is de directe aanleiding voor het verbod op imidacloprid dat staatssecretaris van Dam op woensdag 6 juli heeft uitgevaardigd.

Het bestrijdingsmiddel imidacloprid ligt al enige tijd onder vuur, omdat het schadelijk is voor waterbeesten, bijen en andere insecten. Het CML-Universiteit Leiden heeft deze week een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat het aantal overschrijdingen van het middel  imidacloprid in het oppervlaktewater bij glastuinbouwbedrijven afgelopen jaar nauwelijks is gedaald.

Direct verbod

Eerder genomen maatregelen hebben het aantal overschrijdingen niet kunnen terugdringen. Om deze reden en vanwege de grote negatieve effecten van imidacloprid is dit bestrijdingsmiddel per direct verboden voor de glastuinbouw. Alleen bedrijven die een gecertificeerde waterzuiveringsinstallatie hebben, mogen het blijven gebruiken. In de praktijk betekent dit dat vrijwel de gehele glastuinbouwsector het middel niet langer mag toepassen.

Al jaren lang normoverschrijding

Een eerdere studie van het CML-Universiteit Leiden liet al zien dat het aantal overschrijdingen van de toegestane concentratie aan imidacloprid in het oppervlaktewater in een aantal teelten veel te hoog is. De recente studie laat zien dat maatregelen in de glastuinbouw, waar de meeste overschrijdingen voorkomen, ook voor 2015 en begin 2016 niet het gewenste effect hebben gehad. Het aantal overschrijdingen, regelmatig tot meer dan 20 keer de toegestane concentratie, is onverminderd hoog. Wel is er een lichte daling in de concentraties zelf te zien.

Schade door hoge concentraties imidacloprid

Deze hoge concentraties aan imidacloprid zijn zeer schadelijk voor waterbeesten en verstoren daarmee de hele voedselketen in en om het water. Onderzoek van het CML-Universiteit Leiden heeft dit aangetoond. Er is een duidelijk verband tussen het voorkomen van dit middel en bijensterfte. Waterinsecten lijken echter nog gevoeliger voor dit bestrijdingsmiddel dan bijen. Het CML-Universiteit Leiden zal ook komende tijd de concentraties van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater blijven volgen.

Rapport

Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater tot en met februari 2016
Auteurs: Wil L.M. Tamis, Maarten van ’t Zelfde, Martina G. Vijver. ISBN: 978-90-5191-177-0

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.