Universiteit Leiden

nl en

Prof. Ton Liefaard lid Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Prof. Ton Liefaard is benoemd als lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), Afdeling advisering, met ingang van 1 oktober 2016.

De RSJ adviseert de Minister van Veiligheid en Justitie gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van beleid en het toepassen van regels op het gebied van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen en de jeugdbescherming.
Voor meer informatie zie www.rsj.nl

Overige links:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.