Universiteit Leiden

nl en

Maatwerkdemocratie: Naar een krachtiger, trefzekere gemeenteraad

Het afgelopen jaar hebben Wim Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, en student-assistent Rowie Stolk meegewerkt aan het VNG-jaarbericht over de maatwerkdemocratie. De VNG-Denktank, met wetenschappelijke ondersteuning van Wim Voermans, komt tot de conclusie dat raadsleden het kruispunt zijn tussen inwoners en gemeentebestuur. Het is daarom noodzakelijk om deze kruispuntfunctie te versterken.

Noodzakelijke veranderingen

https://www.vng.nl/files/vng/styles/origineel_max650/public/150410_foto_denktank.jpg?itok=9YjCa1u0

In opdracht van de VNG deed de Denktank onderzoek naar de kansen en bedreigingen voor de lokale democratische besluitvorming. Daarnaast werd onderzocht welke veranderingen noodzakelijk zijn om de gemeenteraad toekomstbestendig te maken. De Denktank presenteerde het Jaarbericht genaamd “Maatwerkdemocratie: naar een krachtiger, trefzekere gemeenteraad”  op 8 juni op het VNG Jaarcongres. Voorzitter Kajsa Ollongren (wethouder Amsterdam): ‘Voor raadsleden wordt het lastiger om voldoende zeggenschap te houden en het vertrouwen bij en draagvlak onder inwoners te borgen. De positie van de gemeenteraadsleden is daarom aan verandering toe’.

Versterking

De Denktank adviseert versterking van de raad op vier punten:

  • Breng focus aan in het functioneren van de gemeenteraad door deze compacter te maken en de deskundigheid te ondersteunen.
  • Investeer in het vakmanschap van het raadslidmaatschap. (Door financiële ondersteuning, het versterken van de raadsgriffie, en het bevorderen van opleiding, kennisdeling en kennisuitwisseling).
  • Laat ruimte aan burgerinitiatieven. Deze vormen staan naast het werk van gemeenteraadsleden: maak duidelijk wat de raad verwacht van (en doet met)  de verschillende vormen van doe-democratie.
  • Laat ruimte voor effectievere regionale samenwerking, bijvoorbeeld door maatwerk toegesneden op de behoeften van de eigen gemeente.

     

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.