Universiteit Leiden

nl en

Drukbezochte studiemiddag over pleegzorg

Op 26 mei heeft de afdeling jeugdrecht een symposium over pleegzorg georganiseerd in het Kinderrechtenhuis in Leiden. De studiemiddag werd georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van de tweede editie van het boek Paraplu voor Pleegouders, van Mariska Kramer.

Tijdens de middag, die werd voorgezeten door prof. Marielle Bruning, stonden pedagogische en juridische aspecten van pleegzorg centraal.

Verschillende sprekers zijn tijdens deze middag ingegaan op de rechten en behoeften van kinderen in de pleegzorg. Zo ging prof. Femmie Juffer in op de gehechtheid van kinderen in pleegzorg, leidde Mariska Kramer de aanwezigen langs een aantal belangrijke thema’s uit het boek paraplu voor pleegouders, en besprak mr. Kartica van der Zon de rechten van pleegkinderen die voorvloeien uit internationale mensen- en kinderrechten. Oud-kinderrechter Ad van der Linden ging in op de verschillende manieren waarop hij met pleegkinderen te maken heeft gehad. Ook pleegouders zelf deelden hun ervaringen in de pleegzorg.

Tijdens de studiemiddag kwamen niet alleen goede aspecten, maar ook verbeterpunten voor de pleegzorg aan bod. Zowel vanuit juridisch als vanuit pedagogisch perspectief werd kritisch gekeken naar de vele overplaatsingen van Nederlandse kinderen in de pleegzorg. Ook het gebrek aan nazorg voor pleegkinderen die 18 jaar worden, vormde een punt van zorg. Prof. Femmie Juffer pleitte daarom voor een recht op blessuretijd voor jongvolwassen in de pleegzorg. Een ander punt van zorg betreft de vele scheidingen van broertjes en zusjes wanneer zij uit huis worden geplaatst. Kartica van der Zon wees daarom op het bestaan van familieleven tussen broertjes en zusjes, waardoor scheidingen tussen broertjes en zusjes zorgvuldig genomen en gemotiveerd moeten worden. Ad van der Linden wees daarnaast ook nog op het voortbestaan van banden tussen pleegouders en pleegkinderen na de achttiende verjaardag. Wanneer het pleegkind zelf kinderen krijgt, zouden de  pleegouders, die dan pleeggrootouder zijn,  volgens hem  dezelfde rechten moeten krijgen als de juridische grootouders van het kind.

De studiemiddag is druk bezocht. Omdat de middag al snel volgeboekt was, konden verschillende belangstellenden zich niet meer inschrijven. In september zal daarom een nieuwe editie van de studiemiddag worden georganiseerd. Meer informatie daarover zal worden gepubliceerd op de website van Juridisch PAO Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie