Universiteit Leiden

nl en

Drie Leidse hoogleraren nieuw lid KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft zestien nieuwe leden benoemd waarvan drie in Leiden werken. Het zijn de hoogleraren Holger Gzella (Semitische talen), Jonathan Silk (boeddhisme) en Marileen Dogterom (biofysica).

Prestigieus lidmaatschap

KNAW-leden zijn gerenommeerde onderzoekers uit alle disciplines en worden benoemd op basis van voordrachten van ‘peers’ binnen en buiten de Akademie. De KNAW telt circa vijfhonderd leden. Een lidmaatschap is voor het leven. Op 12 september 2016 worden de nieuwe Akademieleden geïnstalleerd in het Trippenhuis van de KNAW.

Marileen Dogterom: hoogleraar bionanoscience TU Delft, hoogleraar biofysica Universiteit Leiden

Marileen Dogterom (48) is een van de pioniers in het vakgebied biomoleculaire fysica. Haar onderzoek richt zich op het cytoskelet: de microbuisjes die cellen van planten en dieren hun vorm en mechanische functie geven en die het mogelijk maken dat cellen zich succesvol kunnen delen. In haar lab bouwt Dogterom delen van cellen na in een gecontroleerde omgeving om zo tot een kwantitatief begrip van de werking van het cytoskelet te komen. Haar werk is een belangrijke opmaat tot de ontwikkeling van kunstmatige cellen.

 

Holger Gzella: hoogleraar Hebreeuwse en Aramese taal- en letterkunde

Gzella (41) is een veelzijdig en productief geleerde. Zijn terrein is de Hebreeuwse taalkunde en Bijbelstudies, maar vooral is hij een expert van wereldformaat wat het Aramees betreft. Zijn magistrale boek A Cultural History of Aramaic (2015) analyseert de gehele geschiedenis en het culturele en historische belang van de sprekers van de taal die na het Akkadisch de belangrijkste taal van het Nabije en Midden-Oosten was tot de komst van de islam. In zijn meest recente werk, het Aramäische Wörterbuch (2016), wordt de woordenschat van het oudere Aramees in zijn bredere context geplaatst.

 

Jonathan Silk: hoogleraar Boeddhisme

jonathan silk

Het onderzoek van Jonathan Silk (55) bestrijkt de hele boeddhistische wereld, van de oudheid tot op heden. Op basis van een diepe kennis van de literatuur van deze complexe veeltalige wereld en een uitstekend oog voor de interactie tussen de tekstuele traditie en de sociale geschiedenis van boeddhistische samenlevingen is Silk uitgegroeid tot een van de interessantste en spraakmakendste boeddhologen ter wereld.

(KNAW)

De KNAW is in 1808 opgericht als adviesorgaan van de regering, een taak die zij ook nu nog vervult. De Akademie ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden, excellente wetenschappers uit een scala van wetenschapsgebieden. Ook is de KNAW verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.