Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek naar diversiteitsmanagement, leiderschap en inclusie bekroond als beste artikel 2015

Op 19 maart 2016 is door de editorial board van het tijdschrift Review of Public Personnel Administration (ROPPA) het artikel van Tanachia Ashikali en Sandra Groeneveld getiteld: “Diversity Management in Public Organizations and its Effect on Employees’ Affective Commitment. The Role of Transformational Leadership and the Inclusiveness of the Organizational Culture”, verkozen tot beste artikel uit 2015.

Het artikel gaat in op de belangrijke rol van de leidinggevende bij het management van diversiteit.  Op basis van vragenlijstgegevens van meer dan 10.000 medewerkers in de Nederlandse publieke sector is gevonden dat diversiteitsmanagement de betrokkenheid van werknemers bij hun organisatie verhoogt. Wanneer werknemers ervaren dat de organisatie beleidsmaatregelen inzet ter bevordering van diversiteit in de organisatie, dat leidinggevenden belang hechten aan diversiteit en dat deze goed kunnen omgaan met medewerkers met verschillende achtergronden, dan voelen zij zich meer verbonden met de organisatie.

De leiderschapsstijl van de leidinggevende speelt hierbij een doorslaggevende rol. Bij een transformationele leiderschapsstijl neemt de leidinggevende een coachende rol aan met aandacht voor het individu en zijn of haar ontwikkeling. Tegelijkertijd weet een transformationele leider de sociale cohesie te versterken door een focus op een gemeenschappelijke visie of doel. Leidinggevenden met een transformationele leiderschapsstijl kunnen hierdoor gezien worden als belangrijke actoren in het managen van diversiteit en het creëren van inclusieve werkomgeving, dat wil zeggen een werkomgeving die vrij is van discriminatie en waarin verschillen (h)erkend, gewaardeerd en benut worden.

Het prijswinnende onderzoek is onderdeel van het promotie-onderzoek van Tanachia Ashikali waarin zij onderzoekt hoe leidinggevenden in publieke organisaties kunnen bijdragen aan een inclusieve werkomgeving en daarmee aan de kwaliteit van publieke diensten.

Lees het artikel: “Diversity Management in Public Organizations and its Effect on Employees’ Affective Commitment. The Role of Transformational Leadership and the Inclusiveness of the Organizational Culture

Voor meer informatie: t.s.ashikali@fgga.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.