Universiteit Leiden

nl en

Discussienotitie evaluatie Jeugdwet

Prof. Mariëlle Bruning heeft in opdracht van ZonMw, die samen met het WODC verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoekskader van de eerste evaluatie van de Jeugdwet, een verkennende studie uitgevoerd en een discussienotitie opgesteld.

In deze notitie wordt vanuit juridisch perspectief  een evaluatiekader gepresenteerd en wordt uitgewerkt welke evaluatiethema’s en –vragen belangrijk zijn bij de evaluatie van de Jeugdwet, die op 1 januari 2015 in werking is getreden. In de Jeugdwet is bepaald dat binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet deze zal worden geëvalueerd. Op 28 januari jl. werd deze notitie gepresenteerd tijdens een bijeenkomst georganiseerd door ZonMW en de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie, waarbij vele stakeholders aanwezig waren. Ook werden vanuit een drietal andere perspectieven (onderzoeksmethodologisch, burgerperspectief, perspectief van de beroepspraktijk) zienswijzen gepresenteerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.