Universiteit Leiden

nl en

Nico Schrijver veelvuldig in de media over vrijheid wetenschapsbeoefening in Turkije

Vorige week ondertekende de KNAW een oproep aan de Turkse regering tot respect voor de vrijheid van wetenschapsbeoefening en vrijheid van meningsuiting in Turkije. Dit naar aanleiding van enkele incidenten waaruit een toenemende beknotting van regeringswege op deze fundamentele vrijheden valt af te leiden.

Zo vergrootte de Turkse regering in 2011 haar invloed op de Turkse Academie van Wetenschappen met een regeringsdecreet dat een derde van het aantal Academieleden in het vervolg door de regering wordt benoemd. In 2013 werden wetenschappers die op de bres kwamen voor beschuldigd van wegens beledigingen van de staat. En onlangs werden meer dan 2000 Turkse wetenschappers die opriepen tot vrede en een dialoog met de Koerden in plaats van escalatie van het conflict beschuldigd van terroristische propaganda.

De KNAW zag hierin aanleiding om samen met een groot aantal andere internationale wetenschappelijke organisaties een oproep aan de Turkse regering te doen tot respect voor vrije wetenschapsbeoefening te doen. Het advies was voorbereid door de KNAW-Commissie Vrijheid van Wetenschapsbeoefening, waarvan de Leidse hoogleraar internationaal publiekrecht Nico Schrijver voorzitter is.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.