Universiteit Leiden

nl en

Van scriptie tot wetenschappelijk debat

Als Jelle Verhoef in 2012 afstudeert op een theoretisch onderwerp in de Bestuurskunde, kan hij niet vermoeden welke staart zijn scriptie zal krijgen.

Zijn onderzoek naar het gebruik van 'waardenpluralisme' in de bestuurskunde lijkt zo specialistisch, dat weinigen zich daarvoor zullen interesseren. Zijn begeleider, Patrick Overeem, is echter onder de indruk van Verhoefs denkwerk en stelt voor de scriptie om te werken tot een wetenschappelijk artikel. 

Samen besluiten ze om twee bestuurskundige waardenpluralisten op de korrel te nemen: de Amerikaan Michael W. Spicer en de voormalige Leidse collega Henk Wagenaar, thans hoogleraar in Sheffield. De centrale claim is dat Spicer en Wagenaar theoretische en praktische consequenties aan waardenpluralisme verbinden die (a) daar helemaal niet uit volgen, (b) niet uitputtend zijn en (c) elkaar uitsluiten.

Administration & Society

Vele maanden en versies later wordt het artikel ingediend bij  Administration & Society, een toonaangevend tijdschrift dat ruimte geeft aan theoretische artikelen en aan polemiek in de speciale rubriek  Disputatio Sine Fine ('debat zonder eind'). 

Het stuk wordt spoedig geaccepteerd en in oktober 2014 gepubliceerd - samen met replieken van Spicer en Wagenaar. Zij verwijten Overeem en Verhoef hun werk niet goed begrepen te hebben en bekritiseren hun argumentatie. 

Daarmee is het debat echter niet afgelopen. Overeem en Verhoef krijgen steun uit onverwachte hoek: de Amerikaanse filosoof Robert Talisse publiceert een artikel waarin hij hun argumentatie onderschrijft. Hierop volgen weer reacties van Spicer en Wagenaar, plus een bemiddelende bijdrage van de Amsterdamse bestuurskundige Gjalt de Graaf. Ter afsluiting schrijven Overeem en Verhoef nog een slotwoord. 

Zo is Verhoefs scriptie uitgemond in een wetenschappelijke  disputatio van wel acht artikelen. Lees hierover meer in de volgende edities van  Administration & Society:

October 2014; 46 (8)

November 2015; 47 (9)

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.