Universiteit Leiden

nl en
Grensverleggend: kansen en belemmeringen voor interdisciplinair onderzoek

Interdisciplinariteit is meer dan een buzzwoord

Een van de speerpunten van het onderzoek van Andrea Evers is interdisciplinariteit. Samen met De Jonge Akademie biedt de Leidse gezondheidspsycholoog concrete handreikingen, in ‘Grensverleggend: kansen en belemmeringen voor interdisciplinair onderzoek’. Een verkenning van wetenschapsbeoefening die vakgebieden overschrijdt.

Verandering van wetenschappelijke identiteit

Kenmerkend voor interdisciplinariteit is, volgens De Jonge Akademie een verandering van wetenschappelijke identiteit, die tot wezenlijk nieuwe onderzoeksvragen, methodes en resultaten leidt. Aan de hand van concrete voorbeelden illustreren de gezondheidspsycholoog Andrea Evers, neerlandicus en filosoof Lotte Jensen en wetenschapshistoricus Herman Paul dat zo’ n nieuwe wetenschappelijke identiteit zowel positieve als negatieve effecten kan hebben.

Aanbevelingen

Evers geeft alvast drie handreikingen prijs:

  • Universiteiten kunnen interdisciplinaire initiatieven belonen, zoals aanmoedigingsprijzen instellen en budgetten vrijmaken voor veelbelovend interdisciplinair onderzoek.

  • Faculteiten kunnen tenminste één laboratorium uitrusten met voorzieningen  die voldoen aan standaarden voor interdisciplinair onderzoek op alfa-, bèta- en gammaterrein.

  • Universiteiten kunnen visiting scholarships of visiting professorships creëren voor wetenschappers die zich buiten hun eigen vakgebied willen oriënteren.

Alle reden om barrières te slechten

Interdisciplinair onderzoek draagt bij aan wetenschappelijke innovatie en leidt tot verbreding en verdieping van afzonderlijke disciplines. Het genereert discipline-overstijgende kennis en lijkt onontbeerlijk voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Wat is interdisciplinair onderzoek?

Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan een verkennende publicatie van De Jonge Akademie, binnen de KNAW een zelfstandig platform van jonge toponderzoekers. De uitgave kwam tot stand op basis van een enquête en een reeks interviews met leden en alumni van De Jonge Akademie. Deze vraaggesprekken zijn ook verspreid over het boekje opgenomen.
Grensverleggend. Kansen en belemmeringen voor interdisciplinair onderzoek (pdf)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.