Universiteit Leiden

nl en

Twee Leidse genomineerden New Scientist Wetenschapstalent 2015

Psychologe Eveline Crone en criminologe Marieke Liem zijn in de race voor de verkiezing New Scientist Wetenschapstalent 2015. Bekijk nieuwe filmpjes over hun werk. De publieksstemmen en de mening van de jury wegen even zwaar mee in het finale oordeel.

Originele en actuele onderzoeken

Uit ruim 50 kandidaten – aangedragen door alle Nederlandse en Belgische universiteiten – selecteerde een vakjury van het wetenschapstijdschrift New Scientist 25 genomineerden. Met als criteria: wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het onderzoek, originaliteit en actualiteit. De publieksstemmen en de mening van de jury wegen even zwaar mee in het finale oordeel. De winnaar wordt op 24 september bekendgemaakt tijdens een feestelijk evenement in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger. 

Eveline Crone, hoogleraar Neurocognitieve ontwikkelingspsychologie

Sinds 2005 is Eveline Crone het hoofd van het Brain & Development Laboratorium van de Universiteit Leiden. Haar werk richt zich op het snijvlak van ontwikkelingspsychologie en neurowetenschappen. Crone is lid van de KNAW. In 2008 publiceerde ze het boek Het puberende brein voor een breed publiek, waarvan meer dan 75.000 exemplaren zijn verkocht. In 2012 kwam haar volgende boek Het sociale brein van de puber uit. Ze is een veelgevraagd spreker en mengt zich regelmatig in het publieke debat. Crone ontving hiervoor in 2009 de Huibregtsenprijs.

Adolescentie lange tijd slecht begrepen periode

Crone houdt zich bezig met de vraag hoe kinderen en adolescenten keuzes maken en hoe dit in relatie staat tot hersenontwikkeling. Hiervoor maakt zij gebruik van hersenmetingen zoals fMRI. Haar grootste ontdekking was dat in de adolescentie de hersenontwikkeling van jongeren gepaard gaat met een kwetsbare balans, waarbij 'emotie hersengebieden' in de hersenen soms de overhand nemen op 'rationele hersengebieden'. Adolescentie is lange tijd een slecht begrepen periode geweest en haar recente bevindingen werpen een nieuw licht op deze levensfase. Crone belicht in haar werk niet alleen de kwetsbaarheden, maar ook de unieke mogelijkheden van de adolescentie, zoals creativiteit en het aangaan van vriendschappen.

Marieke Liem, universitair hoofddocent Criminologie

Na haar studie criminologie aan de Universiteit van Cambridge promoveerde Marieke Liem aan de Universiteit Utrecht (cum laude) in de forensische psychologie op ‘Doding gevolgd door Zelfdoding’ (2010). Haar proefschrift kreeg de Willem Nagel Prijs voor de beste dissertatie in de criminologie. Sinds 2010 doet ze bij de Universiteit Leiden onderzoek naar moord en doodslag. Liem is voorzitter van de European Homicide Research Group en was tussen 2011 en 2013 als Marie Curie fellow verbonden aan Harvard University.

'Moord is een onbegrepen, gesensationaliseerd delict'

Liems huidige onderzoek richt zich onder andere op fataal geweld in gezinsverband, zoals kinderdoding en partnerdoding. Een van haar andere onderzoeksprojecten gaat over het effect van (levenslange) gevangenisstraf op moordenaars. Ze onderzoekt onder andere wat hun motieven waren en in hoeverre ze opnieuw de fout ingaan na vrijlating. Liem merkt op: 'Moord is een onbegrepen, gesensationaliseerd delict. In mijn onderzoek probeer ik – onder andere in de landelijke media – deze gevoelige onderwerpen van wetenschappelijke duiding te voorzien.' 

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.