Universiteit Leiden

nl en

Job Cohen

Emeritus hoogleraar Gemeenterecht/Gemeentekunde

Naam
Prof.mr.dr. M.J. Cohen

Job Cohen is emeritus hoogleraar Gemeenterecht/Gemeentekunde.

Meer informatie over Job Cohen

Job Cohen is emeritus hoogleraar Gemeenterecht/Gemeentekunde 

Curriculum vitae

Marius Job Cohen ((Haarlem, 1947) deed eindexamen gymnasium in 1966 en studeerde Nederlands recht aan de Universiteit te Groningen (1966-1971). 
Na zijn studie was hij wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1971-1981). In 1981 promoveerde hij aan deze Universiteit bij mr. T. Koopmans op het proefschrift "Studierechten in het wetenschappelijk onderwijs".

Daarna werkte hij, eerst als hoofdmedewerker, daarna als hoogleraar tot 1998 aan de Universiteit Maastricht, waar hij eerste decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid was. Hij was Rector Magnificus van de Universiteit van 1991-1993 en van 1994-1997. In de tussenliggende periode was hij staatssecretaris van hoger onderwijs: tussen 1995-1997 lid van de Eerste Kamer, Van 1998 tot 2001was hij als staatssecretaris van Justitie, o.m. verantwoordelijk voor de Vreemdelingenwet 2000 en de Wet openstelling huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht. In 2001werd hij burgmeester van Amsterdam, in 2010 als politiek leider van de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer, welke functie hij in 2012 neerlegde.

Thans vervult hij de voldoende functies en lidmaatschappen:

 • Bijzonder hoogleraar Thorbeckeleerstoel, Recht en beleid Decentrale Overheden 
 • Voorzitter Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOICE)
 • Voorzitter Cedris
 • Vereniging van Sociale Werkvoorzieningen
 • Voorzitter Raad van Toezicht Wageningen UR
 • Voorzitter Raad van Toezicht Vfonds
 • Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg
 • Voorzitter Raad van Toezicht Openbare Bibliotheek Amsterdam
 • Voorzitter Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
 • Voorzitter Amsterdams 4-5 mei comit é
 • Voorzitter Curatorium VNG
 • Vice-voorzitter Politie Onderwijs Raad
 • Voorzitter Commissie Kennis en Onderzoek
 • Voorzitter Adviescommissie Grondrechten Functie-uitoefening Ambtenaren
 • Voorzitter Stichting Co-Ex
 • Denktank voor preventie van radicalisering
 • Voorzitter Bart Tromp Stichting
 • Voorzitter Stichting Dr J.M. Den Uyl-lezing
 • Voorzitter Stichting Cello Oeuvreprijs
 • Lid Bestuur Stichting MS Nederland
 • Lid Curatorium leerstoel Onderwijsrecht aan de VU
 • Lid Curatorium leerstoel Vfonds Tilburg Law School

Emeritus hoogleraar Gemeenterecht/Gemeentekunde

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Publicaties

 • Opgenomen in intern register
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.