Universiteit Leiden

nl en

'Analyseer de context goed voordat je ingrijpt'

"Aansluiting bij en analyse van de context waarin wordt geïntervenieerd, is op verschillende niveaus cruciaal. Het is van belang dat niet alleen civiele en militaire besluitvormers, maar ook beleidsmakers op het gebied van onderwijs én onderzoekers hier aandacht aan schenken." Lees de bijdrage van pedagoog Kim Stroet in het laatste deel van deze 'Wetenschapsestafette 4x400'.

Dr. Kim Stroet
Dr. Kim Stroet

Onderwijs belangrijk thema

Dr. Kim Stroet: 'Mirjam Grandia identificeert mechanismen die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming in de missie Afghanistan. Eén van de vragen waar volgens Grandia aan voorbij werd gegaan, is: ‘Waren zij [de Afghanen] bereid en hadden zij de middelen om de wederopbouw van hun staat vorm te geven op Westers initiatief en naar Westers model’?

Voor de Nederlandse deelname aan de missie Afghanistan gold onderwijs als één van de belangrijke thema’s. De vragen moeten daarom betrekking hebben op de Afghaanse context waarbinnen het onderwijs vorm krijgt.'

Hoe? Waarom?

'Het Nederlandse onderwijs richt zich op het voorbereiden van kinderen op hun functioneren in een technisch geëvolueerde maatschappij, met taal en rekenen als belangrijkste componenten. Past dit doel bij de context van Afghanistan? Hoe zien Afghanen dit? Zij verzorgen én volgen immers het onderwijs daar.

Ik houd me bezig met motivatie van leerlingen voor school. Hoewel vanuit een andere perspectief, laat onderzoek op dit gebied zien dat een goede analyse van de context cruciaal is voordat interventies worden ingezet. Zowel de ‘hoe’ als de ‘waarom’-vraag zijn hierbij uiterst relevant.'

Cultureel bepaald

'Veel studies wijzen uit dat de interactie met docenten bepalend kan zijn voor de motivatie. van leerlingen Hoe leerling-docentinteracties van invloed zijn, wordt mede bepaald door wat kinderen verder meemaken in hun dagelijks leven en door de cultuur waarin zij opgroeien. Het blijkt bijvoorbeeld dat de betekenis van het bieden van keuzes - ‘Met wie wil je samenwerken’?, ‘Aan welke taak wil je werken’? - anders is als je opgroeit in een individualistische of collectivistische cultuur.'

Averechts effect

'Binnen culturen kunnen verschillen ook nog eens erg groot zijn. Een belangrijke conclusie uit mijn promotieonderzoek is dat wat goed werkt op de ene school, op de andere school juíst een averechts effect kan hebben. Docenten kunnen leerlingen bijvoorbeeld motiveren door ze hun denkstappen bij het oplossen van wiskundeopgaven uit te laten leggen. Echter, dit werkt alleen als er aansluiting is bij de onderwijsvisie van de school en als leerlingen gewend zijn aan deze manier van werken, anders heeft het een averechts effect.'

'Aansluiting bij en analyse van de context waarin wordt geïntervenieerd is op verschillende niveaus dus cruciaal. Het is van belang dat niet alleen civiele en militaire besluitvormers, maar ook beleidsmakers op het gebied van onderwijs én onderzoekers hier aandacht aan schenken.'

Wat vooraf ging

In haar aftrap van de wetenschapsestafette nam politicoloog Mirjam Grandia de ISAF-missies naar Zuid-Afghanistan onder de loep. Zij concludeerde dat Britse en Nederlandse politici voorbij zijn gegaan aan een aantal cruciale vragen. Hierdoor had het militair ingrijpen in Afghanistan niet het verwachte effect. Beleidsmakers baseerden zich namelijk op verkeerde informatie.

Ook antropoloog Erik Bähre ziet dit probleem, zij het in een andere context. Gedegen analyse wordt vaak in de wind geslagen door incompetente politici of Westerse vooringenomenheid. Met alle gevolgen van dien.

Psycholoog Roy de Kleijn ontwikkelt algoritmen die ervoor zorgen dat robots met zo weinig mogelijk informatie beslissingen kunnen nemen. Hierbij wordt goed duidelijk hoe moeilijk dat eigenlijk is.

Wetenschapsestafette 4x400: 4 wetenschappers in 400 woorden

De antropoloog, pedagoog, politicoloog en psycholoog bestuderen mens en maatschappij vanuit hun eigen invalshoek. Een van deze 4 gaat van start met een wetenschappelijk onderbouwde mening in ongeveer 400 woorden. Daarna geeft deze het stokje door aan de volgende sociale wetenschapper voor diens visie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.