Universiteit Leiden

nl en

‘Defense, diplomacy, development… and disillusions’

De opzet van de Britse en Nederlandse missies in Zuid-Afghanistan werd ingegeven door Westerse vooringenomenheid, in plaats van door een gedegen, open analyse. Tot deze slotsom komt politicologe en majoor Mirjam Grandia in haar promotieonderzoek naar de Britse en Nederlandse besluitvorming rond de missies in Helmand en Uruzgan. Grandia, die zelf ook in Afghanistan heeft gediend, neemt met deze stelling de aftrap in de 'Wetenschapsestafette 4x400'.

Verkeerde vragen

'Doordat Westerse beleidsmakers vaak de verkeerde vragen stellen, en daardoor tot een verkeerde analyse komen, trappen zij in de valkuil zich direct te richten op het hoe van militaire interventies, in plaats van zich te richten op het waarom. Daarmee zetten zij zichzelf onvermijdelijk voor het blok.'

Promotie 2 april 2015

Mirjam Grandia - Deadly Embrace? Decision Paths to Uruzgan and Helmand

'Hoe' in plaats van 'waarom'

'Britse en Nederlandse politici hebben in het geval van de missies naar Uruzgan en Helmand niet stilgestaan bij het doel van de inzet van hun militairen', aldus Grandia. Er werd vooral gekeken naar het 'hoe' van de interventie, niet naar het 'waarom'. Men wilde stabilisatie en vooruitgang bewerkstelligen in Zuid-Afghanistan, maar was dat realistisch?

In de Westerse perceptie destijds wel. De zogenaamde 3D-benadering (defense, diplomacy, and development) zou de veiligheid in het gebied bevorderen. En met behulp van good governance en ontwikkelingswerk zou de kiem worden gelegd voor een stabiele, democratische staat.

Daarmee ging men volgens Grandia voorbij aan een aantal cruciale vragen. Hadden de Afghanen hetzelfde beeld van stabiliteit en good governance? Waren zij bereid en hadden zij de middelen om de wederopbouw van hun staat vorm te geven op Westers initiatief en naar Westers model? Zouden de Afghanen de missies werkelijk als legitiem ervaren—hoezeer deze ook werden uitgevoerd ‘onder Afghaanse vlag’ en beoogden de hearts and minds van de lokale bevolking te winnen?

De wens als vader van de gedachte

De keuzes die de Engelse en Nederlandse politici hebben gemaakt, werden meer ingegeven door wensdenken en door eerder aangegane verplichtingen, dan door een gedegen analyse.

De Afghaanse praktijk is weerbarstig gebleken. Tot een liberale rechtstaat, volgens Grandia niet per definitie hét regeringsmodel voor elke context, is het niet gekomen. En de inzet van Nederlandse en Britse militairen is van een ‘opbouwmissie’ alsnog verworden tot een ‘vechtmissie’. Deze kostte 25 Nederlandse soldaten het leven.

Zie ook

Politieke besluitvorming rond missie Uruzgan 

Wetenschapsestafette 4x400: 4 wetenschappers in 400 woorden

De antropoloog, pedagoog, psycholoog en politicoloog bestuderen mens en maatschappij vanuit hun eigen invalshoek. In de wetenschapsestafette gaat een van deze 4 van start met een wetenschappelijk onderbouwde visie in ongeveer 400 woorden. Daarna geeft hij/zij het stokje door aan de volgende sociale wetenschapper. Volg de serie 'Wetenschapsestafette 4x400'!

Vervolg

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.