Universiteit Leiden

nl en

Marian Klamer gaat leerstoel Austronesische en Papua Taalkunde bekleden

Dr. Marian Klamer, werkzaam binnen LIAS en LUCL, is een internationaal erkend expert op het gebied van de beschrijvende taalkunde. Vanuit haar specialisatie op het gebied van de Austronesische en Papua Taalkunde draagt zij bij aan bredere disciplinaire en interdisciplinaire ontwikkeling van de wetenschap.

Dr. Marian Klamer, werkzaam binnen LIAS en LUCL, is een internationaal erkend expert op het gebied van de beschrijvende taalkunde. Vanuit haar specialisatie op het gebied van de Austronesische en Papua Taalkunde draagt zij bij aan bredere disciplinaire en interdisciplinaire ontwikkeling van de wetenschap.

Overeenkomsten en verschillen

Een leerstoel Austronesische en Papua Taalkunde past in het onderzoeks- en onderwijsbeleid van LUCL en LIAS en sluit aan bij het universitaire profileringsgebied Language Diversity in the World. De gedeelde missie van de Leidse taalkundige onderzoeksprogramma’s én het profileringsgebied is de bestudering van de overeenkomsten en verschillen tussen talen van de wereld vanuit verschillende taalwetenschappelijke en interdisciplinaire perspectieven.

Doelstellingen zijn onder andere de verwerving van inzicht in de aard van de overeenkomsten en verschillen tussen talen, en in de manier waarop die overeenkomsten en verschillen zich historisch hebben ontwikkeld. Daartoe is bestudering, beschrijving en documentatie van belangrijke taalgroepen in de wereld onontbeerlijk. Dat geldt in het bijzonder voor taalgroepen die intern grote variatie kennen binnen een betrekkelijk beperkt geografisch domein. De Austronesische en Papua-talen zijn een prominent voorbeeld van die situatie.

Grensverleggend onderzoek

Dr. Klamer heeft op het gebied van de Austronesische en Papua talen consequent grensverleggend onderzoek gedaan. Zij heeft een uitzonderlijk sterk track record waar het gaat om de competitieve verwerving van onderzoeksgelden. Met een NWO-subsidie is zij in 1994 cum laude gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het Kambera, een taal gesproken in het oosten van Indonesië. Als KNAW-fellow is zij in de jaren 1996-2000 verbonden geweest aan de Vrije Universiteit, met onderzoek naar grammaticalisatieverschijnselen in de talen van Oost-Indonesië.

In 1999 werd zij senior research fellow en coördinator binnen de Spinoza-onderzoeksgroep van prof. Pieter Muysken aan de Universiteit Leiden In 2002 verwierf zij een NWO-VIDI-subsidie voor onderzoek naar taalkundige variatie in het oosten van Indonesië, uitgevoerd aan de Universiteit Leiden. In 2009 verwierf zij als Principal Investigator een internationaal Euro-BABEL-onderzoeksproject, gesubsidieerd door de European Science Foundation. Sinds 2013 coordineert zij een CLARIN-NL project voor de digitale documentatie en archivering van talen van Zuid-Oost-Azië en West-Nieuw-Guinea. Dit jaar verwierf zij een VICI-project, één van de twee projecten die in 2014 door NWO werden toegekend binnen de Geesteswetenschappen.

Taal als tijdmachine

Dr. Klamers onderzoeksinteresse verbindt op vernieuwende en vruchtbare wijze theorie en beschrijving binnen de Taalwetenschap. Zij publiceerde diverse beschrijvende grammatica’s en ruim vijftig artikelen over een breed scala aan onderwerpen in Austronesische en Papuatalen. In de laatste jaren gaat haar interesse mede uit naar interdisciplinaire samenwerking tussen Taalwetenschap en andere disciplines. In haar VICI-project wil ze die nader exploreren. Dr. Klamers expertise is uniek in Nederland en bijzonder in de wereld. Dr. Klamer zal haar oratie houden op vrijdag 6 februari 2015 onder de titel ‘Taal als tijdmachine’.

Marian Klamer on the right

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.