Universiteit Leiden

nl en

Marian Klamer receives NWO Vici-grant

Taalkundige Marian Klamer, verbonden aan het Leiden University Centre for Linguistics en het Leiden University Institute for Area Studies, is een van de 31 wetenschappers die van het NWO een Vici-subidie gekregen heeft voor haar onderzoeksproject 'Taal als tijdmachine'.

Taal als tijdmachine

Languages develop in two ways: they inherit words and structures from a proto-language, or they borrow from neighbouring languages. The difference between these processes is often difficult to determine because neighbouring languages usually have the same proto-language. This research will describe the difference between borrowing and inheriting through the study of a unique language area in eastern Indonesia where borrowing between languages that are not related to each other occurs. This will provide information about the evolution of language in general, and about the history of the speakers in that region in particular.

Talen ontwikkelen zich op twee manieren: ze erven woorden en structuren van een proto-taal, en lenen van buurtalen. Het verschil tussen deze processen is vaak moeilijk te achterhalen, omdat buurtalen meestal dezelfde proto-taal hebben. Dit onderzoek brengt het verschil tussen lenen en erven in kaart door de studie van een uniek taalgebied in Oost-Indonesië. Daar vindt lenen plaats tussen talen die geen familie zjin. Het onderzoek geeft informatie over de evolutie van taal in het algemeen, en over de geschiedenis van de sprekers in dat gebied in het bijzonder.

Vernieuwingsimpuls

Klamer is een van de 31 wetenschappers die anderhalf miljoen euro krijgt om de komende vijf jaar onderzoek te doen en een onderzoeksgroep te bouwen. Daarnaast mag ook de Leidse natuurkundige John van Noort een Vici in ontvangst nemen.

Vici is één van de persoonsgebonden financieringsvormen van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) om wetenschappelijk talent te stimuleren en wordt jaarlijks toegekend. De onderzoekers zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Vici maakt onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni, Vidi en Vici. Hiermee biedt NWO wetenschappers in verschillende stadia binnen hun carrière de mogelijkheid om grensverleggend onderzoek te doen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.