Universiteit Leiden

nl en

Patrick Overeem benoemd tot Teaching Fellow

Patrick Overeem universitair docent aan het Instituut Bestuurskunde is door het College van Bestuur van de Universiteit toegelaten tot de Leiden Teachers’ Academy.

De prijs is aan de ene kant een blijk van erkenning, aan de andere kant biedt de mogelijkheid voor verdere ontwikkeling op het gebied van onderwijsvernieuwing. Aan het vijfjarige Teaching Fellowship is een subsidie verbonden van €25.000,- voor het uitvoeren van een of meer onderwijsvernieuwingsprojecten.

Eerdere projecten van Patrick Overeem hebben geleid tot een kwaliteitsverbetering van de scripties bij de opleiding Bestuurskunde, wat geleid heeft tot nominaties van enkele scripties voor diverse prijzen. De beoogde onderwijsvernieuwingsprojecten in het projectvoorstel dragen bij aan onderwijsinnovatie.

Het doel van de Leiden Teachers’ Academy is het bevorderen van de kwaliteit van het universitaire onderwijs en het stimuleren van onderwijsvernieuwing. Daarnaast biedt het een platform voor docenten om hun deskundigheid op het gebied van onderwijs te ontwikkelen en draagt het bij aan multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en onderwijsvernieuwing. Voor het jaar 2014-2015 zijn tien Teaching Fellows aangesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.