Universiteit Leiden

nl en

Leidse chemici ontvangen financiering voor onderzoek naar CO2-neutrale brandstoffen

Productie van duurzame energie is belangrijk maar het teveel aan opgewekte energie moet opgeslagen en gebruikt kunnen worden wanneer er een tekort is. Onderzoekers uit het hele land bedachten mogelijke oplossingen voor dit probleem en zeven voorstellen ontvangen financiering van Shell, FOM en NWO. Twee van die onderzoeksprojecten zijn van Leidse chemici.

Energie opslaan

Het is belangrijk om pieken en dalen in de energieopbrengst uit brandstoffen uit CO2 en duurzame energiebronnen als zonne- en windenergie te dempen. Overtollige energie moet kunnen worden opgeslagen, zodat dit kan worden gebruikt wanneer er tekort is. De energie kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in de vorm chemische bindingen in brandstoffen. Door bovendien CO2 in de productie als bouwsteen te gebruiken, kunnen schadelijke klimaateffecten van de wereldwijd stijgende CO2-niveaus worden verlicht. Ook kan dit economische waarde geven aan CO2. 

De Leidse onderzoeksvoorstellen

Towards efficient low-temperature CO2 electrolysis
Onderzoekers: Prof. Marc Koper, prof Lies Bouwman, dr. Sylvestre Bonnet en dr. Dennis Hetterscheid

De onderzoekers gaan zogenaamde cobalt-porphyrines immobiliseren op koolstofelektroden en deze gebruiken voor de elektrochemische omzetting van CO2 naar methaan en methanol. De groep van Koper heeft onlangs ontdekt dat dergelijke elektroden actief zijn in de elektrochemische reductie van CO2 naar methaan (aardgas), en in samenwerking met de groep van Bouwman gaan de onderzoekers de chemische eigenschappen van de porphyrines aanpassen om de selectiviteit en activiteit verder te optimaliseren.

Met de financiering van € 440.000,- worden een PhD Student en een onderzoeker aangesteld.


Surface Reactivity of Activated CO2
Onderzoekers: Dr. L. Juurlink (Universiteit Leiden) en dr. M.A. Gleeson (FOM-instituut DIFFER)

De onderzoekers gaan bekijken hoe efficiënt één van de twee C-O bindingen van CO2 gebroken kunnen worden. Met plasma willen zij CO2 laten trillen in plaats van harder te laten vliegen voordat het de katalysator raakt. In Leiden wordt bepaald hoe trillingsenergie zich verhoudt tot kinetische energie. Bij DIFFER wordt gekeken hoe plasma-condities gebruikt kunnen worden om zoveel mogelijk van de elektrische energie van het plasma om te zetten in trillingen van het CO2.

Met de financiering van € 750.000,- wordt een lasersysteem aangeschaft en twee ultrahoog vacuüm apparaten aangepast voor de experimenten van een PhD student en een post doctoraal onderzoeker.

Beoordelingsproces

Landelijk zijn er in totaal 32 onderzoeksvoorstellen ingediend. Een internationaal panel van experts maakte daaruit een selectie van zestien veelbelovende projectvoorstellen. De indieners van de geselecteerde aanvragen kregen tijdens een panelbijeenkomst in Utrecht de gelegenheid om hun aanvraag in een interview nader toe te lichten. Op basis hiervan zijn 7 aanvragen gehonoreerd.

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.