Universiteit Leiden

nl en

Twee Leidse onderzoekers ontvangen elk ERC Starting Grant van 1,5 miljoen euro

Hoogleraar Koreastudies Remco Breuker onderzoekt dankzij deze subsidie van de European Research Council hoe beide Korea’s en China strijden om het oude Mantsjoerije. Politicologe Daniela Stockmann bestudeert de rol van sociale media en hoe Chinese autoriteiten daarmee omgaan.

Prof. Remco Breuker: Van wie is de geschiedenis van Mantsjoerije?

Dit multidisciplinaire project gaat over de vraag hoe de antieke geschiedenis van wat vroeger Mantjsoerije heette (en nu Noordoost China is) hedendaagse percepties van identiteit in Korea en China beïnvloedt. Breuker: ‘Er woedt al jaren een strijd tussen China en Zuid-Korea over wie zich de legitieme 'eigenaar' van de geschiedenis van de Mantsjoerijse staten mag noemen. De strijd gaat puur om geschiedenis want territoriaal eigendom wordt niet betwist.’ Breuker zal de komende vijf jaar onderzoeken hoe deze strijd zich heeft uitgebreid naar informele geschiedschrijving op internet, TV, in film en in literatuur.

 

Ook zal de onderzoeksgroep bestuderen hoe staatsinstituten geschiedschrijving beïnvloeden en wat de rol is van Noord-Korea. Breuker: ‘Een claim op de geschiedenis van Mantsjoerije is essentieel voor de legitimiteit van het Noord-Koreaanse regime en laat juist die geschiedenis nu zwaar worden bevochten door China en Zuid-Korea.’

Het project ‘A War of Words: What Ancient Manchuria Does to Korea and China Today’ wordt gehonoreerd met 1,5 miljoen euro en hiermee kan Breuker vier promovendi en een postdoc aantrekken.

 

Dr. Daniela Stockmann: Internet en sociale media in China

Hoe komt het dat sociale media mensen mobiliseren en aanzetten tot actie? En welke soortgelijke media zoals Facebook of Twitter zijn in China invloedrijker dan andere? Stockmann: ‘In autoritaire regimes worden zulke media vaak beschreven als ‘bevrijdingstechnologie’ die het regime mogelijk kan ondermijnen. In dit project onderzoeken we deze vragen binnen de Chinese context. Vanwege de enorme omvang functioneert de Chinese internetcontrole als een rolmodel voor andere autoritaire regimes.’ 

Het project ‘Authoritarianism2.0: The Internet, Political Discussion, and Authoritarian Rule in China’ is ook gehonoreerd met 1,5 miljoen euro. Stockmann stelt een postdoc en twee promovendi aan.

Toegenomen concurrentie

In totaal beloonde de European Research Council (ERC) 287 wetenschappers. De concurrentie was toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Ruim 3.000 wetenschappers hadden een voorstel ingediend, een stijging van 50 procent. De ERC Starting Grants zijn bestemd voor onderzoekers met twee tot zeven jaar ervaring na het behalen van de doctorsgraad (of een gelijkwaardige graad) en een veelbelovende wetenschappelijke staat van dienst. De subsidie bedraagt 1,5 tot maximaal 2 miljoen euro per onderzoeksproject. 

  (23 juli 2013 - LvP)

 

The Asian Challenge is een van de zes profielgebieden in het onderzoek van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.