Universiteit Leiden

nl en

Yra van Dijk nieuwe hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde

Het College van Bestuur is op 7 mei akkoord gegaan met de voordracht van het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen om dr. Yra van Dijk te benoemen tot hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde in Mondiaal Perspectief. De benoeming is met ingang van het eerste semester van het studiejaar 2013-2014. Nu is Van Dijk nog universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam

Nauw contact met de maatschappij

Dr. Yra van Dijk (foto: Eduard Lampe)

Van Dijk wordt aangesteld bij het instituut LUCAS (Leiden University Centre for the Arts in Society), dat zich bezighoudt met het onderzoek van cultuur, literatuur, kunst, film en media in brede zin. Zij past uitstekend bij haar toekomstige Leidse thuisbasis: ‘Ik probeer steeds om een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan de ene kant, en de literaire wereld, de literaire kritiek en lezers aan de andere kant. Daarom schrijf ik voor de boekenbijlage van NRC Handelsblad en geef ik regelmatig lezingen, workshops en mastercourses op hogescholen en voor allerlei culturele instellingen.’ Van Dijk maakt deel uit van diverse tijdschriftredacties, besturen en jury’s voor literaire prijzen.

 

Traditie en vernieuwing

LUCAS staat voor interdisciplinair onderzoek naar de kunsten in de maatschappij. Yra van Dijk zal hierbij aansluiten met haar nadruk op onderzoek naar literatuur in comparatief, intermediaal en intercultureel verband. Nederlandse letterkunde zal worden bestudeerd in haar Europese en mondiale context, met inbegrip van de Caribische en Zuid-Afrikaanse literatuur. In haar onderzoek naar contemporaine literatuur (onder andere het werk van Arnon Grunberg) legt Van Dijk zich toe op de analyse van representaties van herinnering, trauma en alteriteit.

Loopbaan

Yra van Dijk studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en aan de University of Kent, Canterbury. Ze promoveerde in 2005 aan de UvA op Het typografisch wit in de moderne poëzie, waarover ze vervolgens onder andere in Word&Image publiceerde. Haar belangstelling voor media en materialiteit mondde uit in een onderzoek naar digitale literatuur, onder andere in de context van een Europees HERA onderzoeksproject over creativiteit in online-communities: ‘Electronic Literature as Model for Creativity in Practice’ en in publicaties over onder anderen Tonnus Oosterhoff. Ook de promotie-onderzoeken die ze begeleidt, spelen zich af op het snijvlak van media en literatuur. Zij heeft columns in De Gids en Awater over digitale media, en organiseerde programma’s daarover bij Poetry International of De Nacht van de Poëzie. Tevens recenseert ze voor NRC Handelsblad, waar ze behalve over Nederlandse literatuur ook schreef over Franse (moderne en klassieke) literatuur, en dichters en romanschrijvers interviewde zoals Ahmadou Kourouma, Patrick Modiano, Esther Gerritsen. Van Dijk werkte sinds 2008 als universitair docent aan de UvA, waar ze doceerde over onder andere tekst en media, Shoah-representaties, ethische literatuurbeschouwing en intertekstualiteit. In najaar 2014 verschijnt haar monografie over het oeuvre van Arnon Grunberg bij de Amsterdam University Press.

Boeken

  • Yra van Dijk, Maarten De Pourcq en Carl de Strycker (eds): Draden in het donker. Intertekstualiteit in theorie en praktijk. Nijmegen: Vantilt, 2013.
  • Thomas Vaessens & Yra van Dijk (eds.), Reconsidering the Postmodern: European Literature Beyond Relativism. Amsterdam: AUP, 2011.
  • Yra van Dijk, Leegte, leegte die ademt. Het typografisch wit in de moderne poëzie. Nijmegen: Vantilt, 2006.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.