Universiteit Leiden

nl en

Vier grote subsidies voor excellente Leidse onderzoekers in de chemie

NWO Chemische Wetenschappen verdeelt 11,5 miljoen euro onder excellente wetenschappers via de TOP-, ECHO- en ECHO-STIP-subsidies. Hiermee kunnen in totaal 35 onderzoeksprojecten over de gehele breedte van de chemie van start gaan. Vier van die onderzoeksprojecten zijn van de Leidse bètafaculteit.

De TOP-subsidies van NWO Chemische Wetenschappen (CW) bedragen 780.000 euro en zijn bedoeld om innovatieve onderzoekslijnen van gevestigde onderzoeksgroepen te versterken of uit te breiden. Daarmee kunnen zij inhoudelijk nieuw onderzoek gaan doen, of onderzoek in nieuwe samenwerkingsverbanden gaan uitvoeren. De ECHO-subsidies van 260.000 euro bieden onderzoekers de kans om creatieve, risicovolle ideeën uit te werken, die de kiem kunnen zijn voor onderzoeksthema’s van de toekomst. De ECHO-STIP-subsidies, tot slot, zijn een specifieke stimulans voor nieuw benoemde onderzoekers in zogeheten ‘chemische zwaartepunten’, die de commissie-Breimer per universiteit heeft vastgesteld in het Advies implementatie Sectorplan natuur- en scheikunde.

In totaal ontving NWO-CW 33 aanvragen voor TOP (vijf toekenningen), 132 voor ECHO (23 toekenningen) en 15 voor ECHO-STIP (zeven toekenningen).

ECHO-subsidie Prof. dr. G.A. van der Marel

De synthese van moleculair gereedschap, waarmee de post-translationele veranderingen van pili eiwitten van ziekteverwekkende bacteriën kunnen worden gekarakteriseerd en gedetecteerd

De ziekteverwekkende Neisseria bacteriën bezitten pili (haartjes) op de buitenkant van hun membranen, die belangrijk zijn voor herkenning van onder meer gastheercellen. Pili eiwitten worden regelmatig door deze bacteriën veranderd. Moleculair gereedschap, waarmee deze veranderingen kunnen worden gekarakteriseerd zal inzicht geven in de relatie tussen pili en de ziekteverwekkende eigenschappen.

ECHO-subsidie Prof. dr. M. Ubbink

Kan er chemie zijn tussen twee eiwitten?

Twee eiwitten aan elkaar laten binden is als een capsule dokken aan het internationaal ruimtestation met je ogen dicht. In dit onderzoek wordt de rol opgehelderd die elektrische ladingen op de eiwitten spelen tijdens het bindingsproces.

ECHO-subsidie Prof. dr. M.A.G.J. Orrit

Toverstokje: Fluorescentieversterking door goud nanostaven

Wij zullen de versterkte optische velden in de nabijheid van geïsoleerde gouden nanodeeltjes gebruiken om (zeer) zwakke lichtbronnen individueel waar te nemen. Deze generalisatie van single-molecule spectroscopie zal worden toegepast i) op de detectie van absorberende en zwak emitterende ionen, eiwitten en andere moleculen, en ii) op fluorescentiecorrelatie (FCS) bij veel hogere concentraties dan in gangbare experimenten.

ECHO-STIP-subsidie Dr. M. van der Stelt en dr. L.H. Heitman

Verklikkers voor medicijnen

Slechts 1 op de 14 potentiële medicijnen haalt de markt. Er is behoefte aan nieuwe technologieën die voorspellen of een molecuul geschikt is als medicijn. In dit voorstel gaan de onderzoekers op zoek naar moleculen, die rapporteren of een kandidaat-geneesmiddel is aangekomen op de plaats van bestemming in het lichaam.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.