Universiteit Leiden

nl en

Zeven Vidi’s voor Leidse onderzoekers, waarvan drie voor onze faculteit

De Universiteit Leiden heeft zeven van de 94 Vidi-subsidies gekregen. De vernieuwende wetenschappers waaronder scheikundige Sylvestre Bonnet, wiskundige Ronald van Luijk en natuurkundige Vincenzo Vitelli, krijgen ieder een bedrag van maximaal 800.000 euro om een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen.

Selectiecriteria
NWO selecteert de Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatief karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

De Leidse winnaars

Dr. S. (Sylvestre) Bonnet, UL – Leiden Institute of Chemistry 
Light relief (Verlichting door licht)  
Alle medicijnen tegen kanker hebben ernstige bijwerkingen voor patiënten omdat ze zo giftig zijn. De onderzoekers gaan nieuwe verbindingen maken die in het donker nauwelijks giftig zijn, maar die bij bestraling met zichtbaar licht zeer giftig worden en selectief kankercellen doden.

Dr. R.M. (Ronald) van Luijk, UL – Mathematical Institute 
Punten tellen op oppervlakken 
Sinds de oude Grieken weten we al dat er oneindig veel geheeltallige oplossingen zijn van de vergelijking van Pythagoras [a-kwadraat plus b-kwadraat is c-kwadraat], zoals (3,4,5). Voor ingewikkeldere vergelijkingen weten we vaak heel weinig. De onderzoekers beschouwen families van vergelijkingen waarvoor ze recent hebben aangetoond dat er veel meer oplossingen zijn dan men tot enkele jaren geleden durfde te geloven.

Dr. V. (Vincenzo) Vitelli, UL – Leiden Institute of Physics
Shocks and failure in fragile matter (Schokken en falen in fragiele materie) 
Bij gewone vaste stoffen zijn schokken en scheuren extreme mechanische verschijnselen waarvoor extreme krachten moeten worden toegepast. Maar zachte materie is anders. Granulaire media, foams en polymere netwerken kunnen zo zacht worden gemaakt dat zelfs de lichtste verstoringen tot extreme mechanische reacties kunnen leiden. Als dit gebeurt, zijn deze materialen niet alleen zacht, maar zijn ze fragiel geworden. Voor fragiele materialen mislukt de theoretische standaardbenadering van de lineaire hamiltoniaan. Voor een theoretische beschrijving van deze stoffen is een nieuwe aanpak nodig op basis van niet-lineaire golven en ongewone manieren van falen als de fundamentele excitaties van fragiele materie. Het uiteindelijke doel van mijn onderzoek is om te achterhalen hoe geometrische en topologische kenmerken van de architectuur van fragiele materialen hun extreme mechanica veroorzaken.

Dr. C.A.P. (Cátia) Antunes, UL – Instituut voor Geschiedenis 
‘Dutch Empire’? What Dutch Empire? 
Hoe reageerden vrije ondernemers op de overzeese monopolieposities die de VOC en de WIC innamen? Ze vochten! Ze werkten samen! Ze dienden! en creëerden zo een grenzeloos, cross-cultureel en stateloos imperium, los van kleur, religie of nationaliteit - een vroegmoderne ‘melting pot’. Dit onderzoek zal de rol van privaat zelfstandig ondernemerschap buiten de institutionele kaders in de Republiek in kaart brengen, tijdens de opbouw van een Nederlands overzees rijk.

Dr. A.H.M. (Annette) van der Helm-van Mil, LUMC – Reumatologie 
Reumatoïde artritis: het begin van het einde? 
Gewrichtsontsteking bij reumatoïde artritis begint eerder dan aan de buitenkant te zien is. Juist deze vroegste fase bepaalt of de ontsteking vanzelf over gaat of niet. Dit onderzoek gaat de vroegste ziekteprocessen bestuderen om handvatten te vinden om reuma te voorkomen.

Dr. H.G. (Rina) Knoeff, UL – Geesteswetenschappen 
Verlichte dokters, verborgen krachten 
In de Verlichting geloofden dokters dat verborgen levenskrachten het lichaam in beweging zetten. Zij deden chemische experimenten om te begrijpen hoe dit precies werkte. Dit onderzoek reconstrueert deze experimenten en analyseert het ‘Verlichtingslichaam’ op het snijvlak van geneeskunde en cultuur.

Dr. L.A. (Leendert) Trouw, LUMC – Reumatologie 
Nieuwe antistoffen bij reuma 
Antistoffen zijn eiwitten die ons lichaam beschermen tegen infecties. Soms gaat er iets mis en zijn antistoffen gericht tegen ons eigen lichaam. De onderzoekers gaan nu een recent ontdekte antistof bestuderen om zo het ziekteproces van reuma beter te begrijpen.

NWO Vernieuwingsimpuls

Vidi is een van de financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls van het Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na het promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen.

(3 juli 2012 / NWO / MLH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.