Universiteit Leiden

nl en

Dr. Marcellus Ubbink benoemd tot hoogleraar Protein Chemistry

Dr. Marcellus Ubbink is dit voorjaar bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen benoemd tot hoogleraar Protein Chemistry. Ubbink kreeg in 2008 een Vici-subsidie van NWO.

Leiding

 

Het Leids Instituut voor Chemisch onderzoek (LIC) heeft enkele onderzoekszwaartepunten gedefinieerd. Het betreft gebieden waarop het LIC zijn al sterke positie verder wil uitbouwen. Een daarvan is de chemische biologie, waarbinnen de eiwitchemie een belangrijke plaats inneemt. Sinds 2008 geeft Ubbink leiding aan de groep Protein Chemistry, die verder bestaat uit twee universitair docenten, negen promovendi en twee postdocs. Het onderzoek staat in het teken van fundamenteel onderzoek, gericht op het verkrijgen van een beter begrip van de structuur, dynamiek en functie van eiwitten.

Cum laude

Marcellus Ubbink (1965) studeerde in Utrecht in 1989 cum laude af in de biologie, richting moleculaire celbiologie en moleculaire genetica. Dit laatste onderzoeksveld bracht hem tijdens zijn studie al naar Leiden waar hij onderzoek deed onder prof. dr. Piet van de Putte. Na zijn afstuderen kreeg Ubbink in Leiden onder prof. dr. Gerard Canters een promotieplaats. Deze resulteerde in 1994 in de verdediging van het proefschrift ‘Cytochrome c-550 and the MADH redox chain from Thiobacillus versutus ’, waarna hij de doctorstitel ook met het predicaat cum laude verkreeg.

Buitenland

Van 1994 tot 1997 werkte Ubbink voornamelijk in het buitenland: voor een kort project bij het European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg en daarna drie jaar bij de afdeling Biochemie van Cambridge University. In 1995 werd hij door het Darwin College in Cambridge gekozen tot research fellow. Na zijn terugkeer bij het LIC klom Ubbink daar in het kader van het tenuretrack -systeem op tot hoofddocent.

Pionier

Ubbink is vanaf het begin van zijn wetenschappelijke carrière een pionier in de eiwit-eiwitinteracties. In het VICI-project wordt onderzoek gedaan aan de familie van cytochroom P450 enzymen. Deze eiwitten zijn onder meer betrokken bij de afbraak van medicijnen in het menselijk lichaam. Daarom is het belangrijk goed te begrijpen hoe ze werken. Onderzocht wordt hoe deze enzymen complexe chemische reacties versnellen en controleren. Daarbij spelen eiwit-eiwitinteracties een grote rol, maar ook de manier waarop kleine moleculen het hart van het enzym, waar de reacties plaatsvinden, bereiken. Met behulp van NMR-technieken (nuclear magnetic resonance) kunnen de eiwitmoleculen op atomair niveau worden bestudeerd. De groep is gespecialiseerd in het gebruik van paramagnetische NMR-methoden, die vele nieuwe mogelijkheden bieden. Voor het onderzoek bestaat internationaal veel belangstelling. Het belang ervan wordt onderstreept door de vele samenwerkingsrelaties die Ubbink heeft met collega-onderzoekers in binnen- en buitenland, tot in Japan en Canada toe.

Publicaties

De publicatielijst van Ubbink omvat meer dan 80 publicaties in peer reviewed tijdschriften. Hij was negen keer co-promotor.

Fondswerving

Ubbinks pad is bezaaid met subsidies voor zijn wetenschappelijk werk; hij is vooral een goede klant van NWO. In 1999 kreeg hij een beurs in het kader van het ‘Jonge Chemici Programma’ en in 2001 wederom. In hetzelfde jaar verwierf hij samen met dr. Martina Huber een beurs in de Open Competitie van NWO-CW. Daarna volgden een Vidi (2002), een ECHO (2008) en een Vici, eveneens in 2008. Dit jaar ontving hij een NWO-middelgroot subsidie. Ook kreeg hij aanzienlijke subsidies voor een EU Research Training Network en van de Volkswagenstiftung (met dr. Mark Overhand). In totaal gaat het sinds 1997 om een bedrag van meer dan 4 miljoen euro.

Onderwijs

Ubbink is een bevlogen docent die veel onderwijs geeft en zich ook anderszins bemoeit met het onderwijs, bijvoorbeeld met de masteropleiding Life Science & Technology.

Nevenfuncties

Ubbink is lid geweest van de jury’s voor chemische en multidisciplinaire onderzoeksvoorstellen in het Veni-programma van NWO, hij is extern lid van het supervisie-comité van de Protein Facility van het Nederlands Kanker Instituut en secretaris van de Vereniging voor Biochemie en Moleculaire Biologie.

Machtige machientjes zichtbaar maken. Artikel in de Nieuwsbrief van 24 november 2009

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.