Universiteit Leiden

nl en

Elsevierenquête: ‘Studenten beoordelen Universiteit Leiden als beste.’

Studenten geven de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit de hoogste waardering. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het weekblad Elsevier naar de beste studies in het land.

Acht opleidingen het beste

In het onderzoek werden 38 bacheloropleidingen en 33 masteropleidingen in Nederland beoordeeld. In totaal krijgen acht Leidse bacheloropleidingen de hoogste score van de ondervraagde studenten. Dit zijn Bio-Farmaceutische Wetenschappen, Biomedische wetenschappen, Engelse taal en cultuur, Fiscaal recht, Geschiedenis, Informatica, Notarieel recht en Wiskunde. Van de 17 Leidse bacheloropleidingen die zijn onderzocht, staan 12 opleidingen in de top drie. Van de 5 Leidse masteropleidingen die zijn onderzocht, staan er 4 in de top drie. De conclusie van Elsevier is dan ook: ‘De Universiteit Leiden en Radboud Universiteit Nijmegen tellen over de hele linie de meest tevreden studenten: van beide universiteiten hebben acht opleidingen het hoogste cijfer gekregen.’

Oordeel hoogleraren

Ook hoogleraren en hoofddocenten geven hun oordeel. De Leidse opleidingen Godgeleerdheid, Pedagogische wetenschappen en (wederom) Wiskunde worden door hen als beste beoordeeld. Daarnaast blijken de Leidse docenten het goed te doen: zij scoren van alle brede universiteiten het hoogste, aldus de hoogleraren.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Researchned in opdracht van weekblad Elsevier. In totaal zijn 5.982 studenten bevraagd over de kwaliteit van hun opleiding. De vragen hadden betrekking op het onderwijs, de docenten en de toetsing. Maar ook zaken als de faciliteiten, de organisatie en de communicatie zijn in het eindoordeel meegenomen. Aan 2.090 hoogleraren en universitair hoofddocenten is gevraagd welke opleiding volgens hen het beste was op het gebied van het bachelor- en masterprogramma, de wetenschappelijke publicaties en de docenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.