Universiteit Leiden

nl en

Feestelijke opening nieuwe masterspecialisatie toegepaste statistiek

Op donderdag 20 augustus vindt in de Burumazaal van het Onderwijsgebouw van het LUMC de feestelijke bijeenkomst Vision on Statistical Science and Information on the Masters Programme plaats. Dit is de openingsbijeenkomst van de bijzondere masterspecialisatie Statistical Science for the Life and Behavioral Sciences die snel daarna, in september, van start gaat. Elke belangstellende is welkom. Zie onderaan deze pagina het programma van de middag.

Samenwerking

De tweejarige, interdisciplinaire specialisatie, georganiseerd vanuit de opleiding wiskunde, is het resultaat van samenwerking tussen het Mathematisch Instituut en de Faculteit der Sociale wetenschappen van de Universiteit Leiden, de afdeling Medische statistiek en bio-informatica van het LUMC, het departement Wiskunde van de Vrije Universiteit in Amsterdam, de afdeling Biostatistiek van het Erasmus MC en de afdeling Biometrie/Toegepaste Statistiek van de Landbouwuniversiteit Wageningen.
Binnen de specialisatie kunnen studenten nog weer kiezen tussen twee richtingen: life sciences en gedragswetenschappen. De opleiding mikt op Leidse studenten maar ook studenten van de andere deelnemende universiteiten.

Biostatistiek

De toegepaste statistiek met betrekking tot de life sciences valt vrijwel samen met biostatistiek. Deze omvat kwantitatieve modelling en methodes voor data-analyse binnen het klinisch en epidemiologisch onderzoek; de laatste decennia is dit type medisch onderzoek niet meer weg te denken. Ook methodes voor genetisch onderzoek en genomics vallen eronder. Het onderzoeksveld omvat zowel mensen als planten en dieren.

Lange traditie

Het sociale en gedragswetenschappelijk domein kent al een lange statistische traditie in het onderwijskundige en psychologisch testen van mensen (psychometrics), alsook in omgevingsonderzoek, marketingonderzoek en kwantitatief demografisch onderzoek (sociometrics). Meer recent zijn daar bijgekomen: de kwantitatieve bestudering van de ontwikkeling van wetenschap en technologie (scientometrics en bibliometrics), van stilistische vormen en patronen in het taalgebruik (stylometrics), van smaak en geur (sensometrics) en van geschiedenis (cliometrics), en de empirische benadering van wetten (jurimetrics).

Godfathers

Prof.dr. Richard Gill, werkzaam bij het Mathematisch Instituut en een van de initiatiefnemers, zegt dat begonnen wordt met een groepje van ongeveer twaalf studenten. Dat zijn niet alleen doorstromers vanuit de bachelor: ‘Er is ook belangstelling vanuit de industrie en andere sectoren. Daar zitten onderzoekers, soms met een PhD op zak, die zich selfmade hebben ontwikkeld tot bijvoorbeeld biostatistici. Er zijn er die deze opleiding dolgraag willen volgen.’ Gill zegt dat Nederlands, anders dan andere landen, statistiek helaas niet als apart wetenschapsgebied onderscheidt. ‘Daarom is het goed dat we dit gaan doen. We hebben fantastisch kapitaal voorhanden, namelijk de erfenis van Leidse godfathers van de statistiek als John van de Geer (psychometrics), Willem van Zwet (mathematische statistiek) en Hans van Houwelingen (biostatistiek) die op hun gebied school hebben gemaakt en peaks of excellence hebben gecreëerd in het internationale onderzoekslandschap.’

Veel vraag

De docenten geven voornamelijk college in Leiden. Gill prijst zich gelukkig dat voor het geven van onderwijs specialisten op diverse gebieden gestrikt konden worden. Bovendien biedt de samenwerking met de andere partners makkelijke ingangen naar allerlei soorten van stages.
 
Afgestudeerden kunnen in allerlei sectoren aan de slag: in academische ziekenhuizen, de industrie (de farmaceutische, landbouw- voedsel- en olie-industrie), onderzoeksinstituten, financiële instellingen, rekenbureaus van de overheid, onderwijskundige diensten en marketingbureaus. Er is veel vraag naar toegepast statistici.

Meer informatie over de opleiding

Our Vision of Statistical Science, and Information on the new Masters

Donderdag 20 augustus, 14.00-17.00
gevolgd door een borrel
Buruma Hall, Onderwijsgebouw (Gebouw 3), LUMC, Hippocratespad 
Aanmelden via email: statscience@math.leidenuniv.nl

Programma

14.00   Opening door Jacqueline Meulman (Wiskunde, Leiden); welkomstwoord door Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van het directoraat Onderwijs & Opleidiingen van het LUMC
14.10   Richard Gill (Wiskunde, Leiden): Vision of Statistical Science
14.20   Jacqueline Meulman (Wiskunde, Leiden): Plans and Programme
14.40   Willem Heiser (Psychologie, Leiden): Statistics Meets Psychology: The Inspiration of John van de Geer
14.55   Saskia le Cessie (LUMC, Leiden): Working as a statistician in a hospital
15.10   Ralph Rippe (Psychologie, Leiden): Improving SNP genotyping by model-based data calibration
15.30   Pauze
16.00   Harald van Mil (Centre de Recherches Interdisciplinaires, Paris Descartes): R, and teaching statistics to future statisticians (a vision for the future)
16.20   Niels Keiding (Kopenhagen): Biostatistics: the Danish Experience
17.00   Borrel

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.