Universiteit Leiden

nl en

Saskia le Cessie

Hoogleraar Statistische methoden in observationeel (klinisch) epidemiologisch onderzoek

Naam
Prof.dr. S. le Cessie
Telefoon
+31 71 527 2124
E-mail
s.le_cessie@lumc.nl
ORCID iD
0000-0003-2154-4923

• Hoogleraar, leeropdracht Statistische methoden in observationeel (klinisch) epidemiologisch onderzoek. • Opleidingsdirecteur master Statistics and Data Science • Lid van de gezondheidsraad

Meer informatie over Saskia le Cessie

Methodologisch onderzoek

Professor Saskia le Cessie is een breed georiënteerde statisticus die betrokken is bij klinisch en epidemiologisch onderzoek. De focus van haar methodologisch onderzoek ligt op epidemiologische en statistische methoden voor observationele studies. Dit omvat onder meer causaliteit in observationeel onderzoek, mediatie-analyse, instrumentele variabele analyse, predictiemodellen, concurrerende risico's en multistate modellen, meetvariabiliteit, het combineren van controlegroepen in case-control studies en goodness of fit methoden. Naast het methodologisch onderzoek, werkt zij actief samen met  klinische epidemiologen en andere klinische onderzoekers in multidisciplinaire onderzoeksprojecten waar hoogwaardige statistische analyses uitgevoerd worden. Haar methodologische onderzoeksonderwerpen komen voort uit deze onderzoekssamenwerkingen. Haar werk heeft geresulteerd in vele artikelen (>350) in methodologische en medische tijdschriften.

Wetenschappelijke carrière

Saskia le Cessie studeerde wiskunde aan de Universiteit van Utrecht en is in 1991 gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden. De titel van haar proefschrift luidde: Model building techniques for logistic regression, with applications to medical data, promotor Prof. dr J.C. van Houwelingen. Zij is werkzaam geweest als visiting assistant professor bij het Department of Statistics, SUNY at Buffalo, New York,  USA en bij het Department of Biostatistics,  University of Rochester, New York, USA. Nu werkt zij als statisticus bij het Leids Universitair Medisch Centrum, bij de afdeling Klinische Epidemiologie en bij de sectie Medisch Statistiek van de afdeling Biomedical Datascience. Sinds 2016 is zij hoogleraar aan de Universiteit Leiden;  op 22-9-2017, heeft zij haar oratie, getiteld  ‘Toeval en vertekening’ gegeven. Ze is een gecertificeerd biostatisticus.

Hoogleraar Statistische methoden in observationeel (klinisch) epidemiologisch onderzoek

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 2
 • Reumatologie
 • Klinische Epidemiologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C7-P

Contact

Gastmedewerker

 • Wiskunde en Natuurwetenschappen
 • Mathematisch Instituut
 • Mathematisch Instituut

Werkadres

Gorlaeus Gebouw
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Centrum voor Kankeropsporing (CVKO), Belgie Lid Wetenschappelijke Raad
 • Universiteit Gent Visiting professor
 • ZonMw programma Doelmatigheidsonderzoek Lid commissie Evaluatie van Effecten en Kosten (EEK)
 • Gezondheidsraad Lid gezondheidsraad
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.