Universiteit Leiden

nl en

Victor Posthuma

Duale promovendus

Naam
Drs. V. Posthuma
Telefoon
+31 70 800 9589
E-mail
v.posthuma@fgga.leidenuniv.nl

Victor Posthuma participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre. Werktitel proefschrift: ‘Van achterkamertje tot wandelgang: de rol van de journalistiek bij het aftreden van bewindslieden in de kabinetten Balkenende I tot en met Rutte II’.

Meer informatie over Victor Posthuma

Victor Posthuma participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre. Zijn onderzoek richt zich op de rol die de journalistiek speelde bij het aftreden van zeventien bewindslieden in de kabinetten Balkenende I tot en met Rutte II. Is die rol wel zo groot als menigeen de journalistiek toedicht? Of heeft de politiek zelf toch altijd nog het laatste woord? Ook wordt gekeken naar de betekenis van het veranderende medialandschap en de invloed daarvan op politieke verslaggeving en daarmee dus ook op de politici zelf. Welke lessen kunnen hieruit worden getrokken? Het onderzoek richt zich niet alleen op de betrokken journalisten, maar wil ook in kaart brengen welke rol de bewindslieden zelf in deze kwestie hebben gespeeld en hoe zij hier persoonlijk tegenaan kijken. In dit onderzoek worden empirische gegevens verkregen uit interviews met journalisten getoetst aan theoretische verklaringen. Aan de hand daarvan wordt een conceptueel model ontwikkeld, waaraan de verkregen onderzoeksgegevens getoetst worden. Zo zal de rol van de journalistiek worden afgezet tegen de klassieke scheiding der machten zoals geformuleerd door Montesquieu. Ook wordt gezocht naar alternatieve verklaringen en theorieën om het aftreden van de politici en de rol van de journalistiek hierin te verklaren.

Achtergrond

Victor Posthuma is sinds 1994 werkzaam als zelfstandig ondernemer in de mediabranche. Hij werkt(e) in verscheidene rollen voor diverse commerciële en publieke omroepen, zowel landelijk als regionaal, op het gebied van radio, televisie en online. Daarnaast is hij als gecommitteerde verbonden aan de School voor Journalistiek van het Instituut voor Media van de Hogeschool Utrecht.

Hij behaalde een propedeuse in Communicatiewetenschap (Universiteit van Amsterdam) en masters in Crossmediale Journalistiek (Media Academie) en Management van de Publieke Sector (Universiteit Leiden).

Duale promovendus

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Dual PhD Centre

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer A3.03

Contact

Buitenpromovendus/gast

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer A3.03

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.