Universiteit Leiden

nl en

Tycho de Graaf

Onderzoeker

Naam
Mr.dr. T.J. de Graaf
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
t.degraaf@law.leidenuniv.nl

Tycho de Graaf (1974) is sinds 2002 verbonden aan eLaw- Centrum voor Recht en Digitale Technologie. Hij promoveerde in 2006 op een proefschrift over exoneratie in (ICT-)contracten en is sindsdien universitair docent.

Meer informatie over Tycho de Graaf

Persoonlijke website

NautaDutilh

Biografie

Tycho de Graaf (1974) studeerde in 1997 af aan de Universiteit Leiden in Nederlands recht, afstudeerrichtingen civiel- en bedrijfsrecht. In 2006 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het onderwerp "Exoneraties in (ICT-)contracten tussen professionele partijen” en rondde hij cum laude de Grotius Academie specialisatieopleiding nationaal en international contracteren af. Sindsdien is hij universitair docent bij eLaw Leiden, Centrum voor Recht en Digitale Technologie.

Tycho is vier dagen per week advocaat bij NautaDutilh N.V. Daarnaast is hij bestuurslid van de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (Vereniging DFA), rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag en arbiter bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA).

Onderzoek

Tycho verricht onderzoek op het gebied van ICT-, e-commerce- en contractenrecht. Hij publiceerde meer dan 45 bijdragen aan juridische tijdschriften, boeken en websites en is redacteur van de juridische tijdschriften Computerrecht en ORP alsmede kernredacteur van de website ITenRecht. Bij het E.M. Meijers Instituut is hij associate fellow.

Tycho heeft meer dan 100 lezingen gegeven, geeft onderwijs over ICT-contracten in de advanced master law and digital technologies  en is docent aan de Grotius Academie en bij het opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie SSR.

 

 

 

 

Onderzoeker

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

 • Graaf T.J. de (2017), Drafting tips & skills: Is verkopen het verrichten van een dienst?, Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk 2017(1): 33-34.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de (2017), Gelijkstelling elektronisch met schriftelijk laat na 15 jaar nog steeds te wensen over, Computerrecht 2017(1): 1-2.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de & Vermeulen F. (2016), Wijzigingsbedingen in algemene voorwaarden voor consumenten: kunt u erop vertrouwen?, De Bedrijfsjurist 2016(1): 6-7.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de, annotatie bij: Rechtbank Rotterdam 10 februari 2016, Cr 2016,3; 193-195.annotatie
 • Graaf T.J. de (2016), Nederland ICT-voorwaarden: agile, SaaS, garanties en exoneraties kritisch bekeken en vergeleken, Computerrecht 2(1): 2-6.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de (2015), Drafting tips & skills: Still confused, but on a higher level: directe schade, indirecte schade, gevolgschade etc., Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (5): 35-36.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de (2014), Back-to-back contracteren bij distributie, Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk 5(2): 31-35.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de (2014), Drafting tips & skills: Alles is schade en de multi remedy clause, Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk 5(3): 35.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de (2014), Hoe digitale inhoud door ons BW stroomt, Computerrecht 30(3): 127-128.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de & Stuurman C. (2014), ICT-contracten (het gedeelte van T.J. de Graaf is grotendeels hetzelfde als Graaf T.J. de (2013), Pitfalls in ICT-contracten, Contracteren. Tijdschrift voor de contractspraktijk(3): p. 99-107). In: Hof S. van der, Lodder A.R., Zwenne G.J. (red.) Recht en computer. Recht en praktijk, Informatie- en communicatietechnologie nr. 4. Deventer: Kluwer. 65-92.boekdeel
 • Graaf T.J. de (2013), Pitfalls in ICT-contracten, Contracteren. Tijdschrift voor de contractspraktijk(3): 99-107.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de (2013), Het eindigen en beëindigen van agentuurovereenkomsten, Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk(4): 18-22.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de (2013), Aandachtspunten bij het draften van contracten, Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk(1): 20-24.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de (2012), Garanties versus non-conformiteit en exoneraties, Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk(3): 33-39.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de (2012), Kwalificeren voor de contractenschrijver, Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (8): 37-44.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de (2011), Algemene voorwaarden, URL's en VAR's, Computerrecht 1: 1-1.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de, annotatie bij: Rechtbank Assen 7 december 2010, Cr 2011; 227-231 (2011, 101; Nederlandse Energie Maatschappij / X).annotatie
 • Graaf T.J. de (2011), Modelsourcingovereenkomst van de vereniging Platform Outsourcing Nederland, Computerrecht 5: 248-253.artikel in tijdschrift
 • Allen J.J., Graaf T.J. de & Waszink P.M. (2010), Algemene voorwaarden telecommunicatie. In: Wessels B., Jongeneel R.H.C., Hendrikse M.L. (red.) Algemene voorwaarden.. Deventer: Kluwer. 543-564.boekdeel
 • Graaf T.J. de (2009), Opbouw en aansprakelijkheidsregeling ICT~Office-voorwaarden 2009 kritisch bekeken, Contracteren. Tijdschrift voor de contractspraktijk (3): 71-79.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de (2009), Algemene voorwaarden Thuiswinkel kritisch bekeken, Tijdschrift voor Internetrecht(5): 134-140.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de, Folmer F.C. & Verschuur A.M.E. (2008), Overdracht, licenties en derdenwerking in het intellectuele-eigendomsrecht. Een verkenning van de grond- en reikwijdte, Maandblad voor Vermogensrecht 7(8): 168-178.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de (2008), SER-model internettoegang kritisch bekeken, Computerrecht (3): 92-100.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Graaf T.J. de, annotatie bij: Rechtbank 's-Hertogenbosch 30 mei 2007, Cr 2007; 242-244 (Kwetter / Profuse).annotatie
 • Graaf T.J. de (2007), De combinatie van theorie en praktijk. In: Mulder F.E. (Red.) Ik zou het zo weer doen. Leiden: E.M. Meijers Instituut. 108-109.congresbijdrage
 • Graaf T.J. de (2007), Suppliers beware: Consumer Authority has broad powers to enforce consumer rights: NautaDutilh website. [overig]overig
 • Graaf T.J. de (2007), Exemption clauses in ICT contracts between professional parties: NautaDutilh website. [overig]overig
 • Graaf T.J. de (22 juni 2006), Aansprakelijkheid in contract vrijhouden. Het Financiële Dagblad: 11-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Graaf T.J. de (14 juni 2006), Exoneraties in (ICT-)contracten tussen professionele partijen (Dissertatie). Deventer: Kluwer. Promotor(en) en Copromotor(en):Franken H.dissertatie
 • Graaf T.J. de, annotatie bij: Rb ('s-Hertogenbosch) 11 januari 2006, Cr 2006; 162-166 (OGP/Van Mierlo).annotatie
 • Graaf T.J. de, annotatie bij: Rb 's-Hertogenbosch 13 april 2005, Cr 2006; 52-54 (Steinz/Kluwer).annotatie
 • Graaf T.J. de (2006), Court sets aside rescission clause but leaves limitation of liability intact: NautaDutilh website. [overig]overig
 • Graaf T.J. de (2006), Court orders rescission of contract but no money back for customer: NautaDutilh website. [overig]overig
 • Graaf T.J. de (2006), Rechtbank neemt conclusies deskundige over, maar komt toch tot een andere conclusie?: SDR. [overig]overig
 • Graaf T.J. de, annotatie bij: Rechtbank 's-Hertogenbosch 13 oktober 2004, Cr 2005; 214-214 (Reactie op L. de Gier, Reactie op Noot van T.J. de Graaf bij vonnis Rechtbank 's-Hertogenbosch 13 oktober 2004 (Inducom/Effi/Exact)).annotatie
 • Graaf T.J. de (2005), E-commerce in a nutshell: NautaDutilh website. [overig]overig
 • Graaf T.J. de (2005), Court sets aside software supplier’s exclusion of liability clause: NautaDutilh website. [overig]overig
 • Graaf T.J. de, annotatie bij: Rechtbank 's-Hertogenbosch 13 oktober 2004, Cr 2005; 92-95 (Cr 2005, , (Noot bij Rechtbank 's-Hertogenbosch 13 oktober 2004 (Inducom/Effi/Exact))).annotatie
 • Klaauw-Koops F.A.M. van der & Graaf T.J. de (2004), Automatisering, aansprakelijkheid en verzekering.. In: Franken H., Kaspersen H.W.K., Wild A.H. de (Red.) Recht en computer. Deventer: Kluwer. 117-149.boekdeel
 • Graaf T.J. de (2004), Cliënt niet beter af met nieuwe FENIT-voorwaarden, Contracteren (1): 11-20.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de (2004), E-commerce. In: NautaDutilh (Red.) Legal aspects of doing business in the Netherlands. Rotterdam: NautaDutilh. 67-73.congresbijdrage
 • Graaf T.J. de & Blaisse M.J. (2004), Disclaimers: NautaDutilh website. [overig]overig
 • Graaf T.J. de (2004), Key objections to new FENIT conditions: NautaDutilh website. [overig]overig
 • Graaf T.J. de (2003), Belangrijkste wijzigingen in de nieuwe FENIT-voorwaarden, Contracteren: 112-113.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de, annotatie bij: Rechtbank Rotterdam (Netwise/NTS) 5 december 2002, JAVI 2003; 18-20.annotatie
 • Graaf T.J. de (2003), E-Commerce Overview: NautaDutilh website. [overig]overig
 • Graaf T.J. de (2002), Beroep op exoneratieclausule faalt, It monitor okt. 2002(9): 8-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Graaf T.J. de (2002), Elektronische waardepapieren. In: Esch R.E. van, Prins J.E.J. (Red.) Recht en elektronische handel. Deventer: Kluwer. 161-174.boekdeel
 • Graaf T.J. de & Essen J.M. van (2002), Practical legal guidelines for website owners: NautaDutilh website. [overig]overig
 • Graaf T.J. de (2002), Dutch bill implementing the E-Commerce Directive and the sanctions on infringement: NautaDutilh website. [overig]overig
 • Graaf T.J. de (1998), Vorderingsgerechtigdheid in het wegvervoer. Naschrift, Tijdschrift Vervoer & Recht(1): 7.artikel in tijdschrift
 • Graaf T.J. de (1997), Vorderingsgerechtigdheid in het wegvervoer, Tijdschrift Vervoer & Recht(6): 6-13.artikel in tijdschrift
 • Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (Vereniging DFA) Bestuurslid
 • Sdu Redacteur Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (ORP)