Universiteit Leiden

nl en

Tom Bouwman

Onderzoeker/docent

Naam
Mr.dr. T. Bouwman
Telefoon
+31 71 527 4810
E-mail
t.bouwman@law.leidenuniv.nl

Tom Bouwman is sinds 1 januari 2023 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als postdoc.

Meer informatie over Tom Bouwman

Opleiding

Tom Bouwman behaalde in 2015 zowel de bachelor Wijsbegeerte als cum laude de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Aan diezelfde universiteit rondde hij in 2017 cum laude de Legal Research Master af. Voor zijn masterscriptie getiteld 'Van psychologisch inzicht naar verbintenisrechtelijke norm. Een onderzoek naar de voorwaarden voor het gebruik van psychologische inzichten bij verbintenisrechtelijke normstelling' ontving hij in 2019 de G.J. Wiarda L.R.M. Prijs. Een bewerking van zijn scriptie is gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad (NJB 2020/815).

Loopbaan

In november 2017 is Tom als junior docent begonnen bij het Molengraaff Insituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht, waarna hij in september 2018 als promovendus is gestart bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law van diezelfde universiteit. Zijn proefschrift getiteld ‘Nudging in het contractenrecht ter bescherming van zwakkere partijen’ heeft hij op 21 april 2023 verdedigd. In zijn proefschrift betoogt hij dat nudges – keuzebeinvloedingstechnieken die werken op basis van gedragswetenschappelijke inzichten – een welkome aanvulling kunnen zijn op het huidige arsenaal aan beschermingstechnieken in het contractenrecht, zoals informatieplichten en bedenktermijnen. Tegelijkertijd komt hij tot de conclusie dat de potentie van nudging om verschillende reden niet moet worden overschat. Hij onderscheidt daarom drie wijzen waarop nudging kan worden toegepast ter bescherming van zwakkere partijen en formuleert daarbij zes toepassingsvoorwaarden. De werking daarvan illustreert hij aan de hand van casestudies over de bijzondere zorgplicht van financiële instellingen, particuliere borgtocht en add-on verzekeringen. Sinds 1 januari 2023 is Tom als postdoc verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Leiden.

Onderzoek

Als postdoc bij het Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Leiden verricht Tom onderzoek binnen het door NWO gefinancierde onderzoeksproject Consumer ID, dat door prof. Vanessa Mak wordt geleid. Dit project werpt een kritische blik op het ‘one-size-fits-all’ model van het Europees consumentenrecht. Het project beantwoordt de vraag hoe consumentenbelangen kunnen worden beschermd als de identiteiten van consumenten steeds vaker verschillen. Binnen het Consumer ID-project verricht Tom specifiek onderzoek naar de vraag hoe differentiering tussen verschillende soorten consumenten kan worden verbeterd in het Europees consumentenrecht. Hiernaast verricht hij ook ander rechtswetenschappelijk en multidimensionaal onderzoek op het terrein van het verbintenissenrecht.

Onderwijs

Tom verzorgt onderwijs in zowel de bachelor Rechtsgeleerdheid als de master Civiel Recht. Hij is onder meer betrokken bij het vak Vergelijkend en internationaal privaatrecht en het vak Regulering, gedrag en privaatrecht. Daarnaast begeleidt hij bachelor- en masterscripties.

Onderzoeker/docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C2.14

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.